Wijkprofiel Laakhavens

  In het wijkprofiel Laakhavens vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

  Gebied wijkagenda

  De wijkagenda Laakhavens gaat over het uitgelichte gebied op de kaart. Er zijn alleen cijfers beschikbaar bij afgesproken buurtgrenzen (zie zwarte lijnen).

  Hier zit ook het Schipperskwartier bij. Deze buurt heeft een eigen wijkagenda. Dit wijkprofiel voor de wijkagenda Laakhavens is dus inclusief de cijfers van het Schipperskwartier.

  Kerncijfers

  Hoeveel inwoners heeft Laakhavens, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde van Den Haag?

  Bevolking

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Publieke Zaken | 2022  Eenheid: aantallen

  Laakhaven-West heeft 6.994 bewoners en 4.137 huishoudens (in 2022). In Laakhaven-Oost wonen 5.132 mensen en er zijn 3.324 huishoudens.

  De bevolkingsgroei (de groei van de bevolking vergeleken met 5 jaar eerder) is 37% in Laakhaven-West en 26% in -Oost. Dat is flink hoger dan in Den Haag gemiddeld (5%).

  Verdeling naar leeftijd

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Stedelijke Ontwikkeling/SEPO | 2022  Eenheid: in procenten

  In beide buurten wonen minder 65-plussers (8%) dan gemiddeld in Den Haag (15%). Het deel jongeren verschilt niet veel vergeleken met de hele stad. De middengroep (20-64 jaar) is groter dan gemiddeld in Den Haag.

  De gemiddelde leeftijd in Laakhaven-Oost is 33,1 jaar en in -West 33,8 jaar. In beide buurten is dat lager dan gemiddeld in Den Haag (39,1).

  Inkomensverdeling

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2020
  Eenheid: in procenten

  In Den Haag heeft gemiddeld 18% een hoog inkomen. In beide buurten is dat lager, in Laakhaven-West 5% en in -Oost 7%. In -West heeft 71% een laag inkomen en in -Oost is dat 63%. Dat is in beide buurten hoger dan gemiddeld in Den Haag (48%).

  Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in Den Haag is € 43.400. In Laakhaven-West is dat € 28.800 en in Oost € 31.300. In Den Haag heeft 18% van de huishoudens een minimum inkomen. In Laakhaven-West is dat 35% en in -Oost 34%.

  Inkomensbron

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2020
  Eenheid: in procenten

  Het deel van de bewoners dat inkomen uit werk heeft is 65% in Den Haag. Dat is ongeveer gelijk in beide buurten (64%).

  In heel Den Haag heeft 22% inkomen uit pensioen. In Laakhaven-Oost is dat lager (16%) en in West nog lager (13%). Het deel bewoners met een WW-uitkering/bijstand is hoger in Laakhaven-Oost (15%) en West (16%) dan in heel Den Haag (8%).

  Samenstelling huishouden

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Stedelijke Ontwikkeling/SEPO | 2022 Eenheid: in procenten

  Er zijn meer eenpersoonshuishouden in beide buurten dan in heel Den Haag (47%). In Laakhaven-West is dat 63% en in -Oost is dat 67%.

  Het deel samenwonend met en zonder kinderen is in beide buurten lager dan in heel Den Haag (21%). Het deel eenoudergezinnen is ongeveer gelijk aan het gemiddelde van Den Haag.

  Migratieachtergrond

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Publieke Zaken | 2022 Eenheid: in procenten

  57% van de bewoners van Den Haag heeft een migratieachtergrond. In Laakhaven-Oost (79%) en West (80%) is dat een stuk hoger.

  In Laakhaven-West wonen naar verhouding meer mensen met een Turkse achtergrond dan in -Oost en dan in heel Den Haag. In Laakhaven-Oost wonen wat meer mensen met een overig niet-westerse achtergrond.

  Woningen eigendom

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Gemeentelijke Belastingdienst (Onroerendezaakbelasting-bestand) | 2022   Eenheid: in procenten

  In heel Den Haag is 43% van de woningen een koopwoning. 31% is een sociale huurwoning en 25% een particuliere huurwoning.

  In Laakhavens zijn er veel minder koopwoningen, in beide buurten maar 11%. In Laakhaven-Oost is ruim 2/3 (67%) van de woningen een sociale huurwoning, in -West is dat 42%. In West zijn juist meer particuliere huurwoningen (47%). In -Oost is dat 21%.

  Woningen type

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Gemeentelijke Belastingdienst (Onroerendezaakbelasting-bestand) | 2022   Eenheid: in procenten

  In Den Haag is 22% van de woningen een eengezinswoning. In Laakhavens zijn deze er bijna niet (2%).

  In Laakhaven-West zijn bijna alle woningen (93%) appartementen, een stuk meer dan gemiddeld in Den Haag (76%). In Laakhaven-Oost is 64% van de woningen een appartement. Ruim 1/3 (35%) is daar een andere woning.

  Woningen WOZ-waarde

  Gemiddelde WOZ-waarde woningen. Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Gemeentelijke Belastingdienst | 2022   Eenheid: Euro

  De WOZ-waarde is de afgelopen jaren flink gestegen. Ook in Den Haag en Laakhavens. De WOZ-waarde in Den Haag is gemiddeld € 319.943 (in 2022).

  In Laakhavens ligt de gemiddelde WOZ-waarde lager. In Laakhaven-Oost is deze € 226.775 en in Laakhaven-West € 201.563 (in 2022).

  Energielabels woningen

  Bron: DHIC/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 2022
  Eenheid: in procenten

  In heel Den Haag heeft de helft van de woningen energielabel C of hoger. In Laakhaven-Oost is dat maar liefst 99% en in Laakhaven-West 88%.

  In Laakhaven-West heeft bijna de helft (47%) energielabel A, in Laakhaven-Oost is dat 40%. Beide een stuk hoger dan in Den Haag gemiddeld (20%).

  Energielabels naar eigendom

  Laakhaven-West

  Laakhaven-Oost

  Bron: DHIC/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 2022
  Eenheid: in aantallen
  Bron: DHIC/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 2022
  Eenheid: in aantallen

  Fysieke leefbaarheid

  Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

  Groen en hittestress

  Op de Groenkaart is te zien waar het groen is in de stad. Hoe lichter de kleur op het kaartje, hoe minder groen er is. Het wijkagenda gebied is zwart omrand in het midden van het kaartje.

  Het percentage oppervlakte dat op zomerse dagen heel gevoelig is voor hittestress, is gemiddeld in Den Haag 3%. In Laakhavens is dat hoger: in West 10,3% en in Oost 7,3%.

  Afstand tot voorzieningen

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2021
  Eenheid: in kilometers

  In beide buurten is een huisarts en grote supermarkt dichterbij dan gemiddeld in Den Haag. Een huisarts is met gemiddeld 500 meter even ver in Laakhavens als in Den Haag gemiddeld.

  Een winkel voor dagelijkse levensmiddelen is in Laakhaven-West naar verhouding iets verder weg dan in heel Den Haag. En in -Oost iets dichterbij.

  Meldingen openbare ruimte

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/KIM-zaaksysteem | 2021
  Eenheid: per 10.000 inwoners

  Om het aantal meldingen over afval in de buurten te kunnen vergelijken met heel Den Haag, wordt dit omgerekend naar aantal meldingen voor iedere 10.000 bewoners.

  In heel Den Haag waren er 1.302 meldingen op 10.000 inwoners over afval in 2021. In Laakhaven-West was dit iets lager (1.179) en in -Oost nog lager (1.105).

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/KIM-zaaksysteem | 2021
  Eenheid: per 10.000 inwoners

  In de 2 buurten is het aantal meldingen over een achtergelaten voertuig/fiets en over groen wat lager dan gemiddeld in Den Haag.

  Het aantal meldingen over dieren- en hondenpoep is in Laakhaven-Oost hoger dan gemiddeld in Den Haag. In -West scheelt dit niet veel met het Haagse gemiddelde.

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/KIM-zaaksysteem | 2021
  Eenheid: per 10.000 inwoners

  In beide buurten zijn er minder meldingen over straten en straatmeubilair dan in Den Haag gemiddeld.

  In Laakhaven-West zijn er wat meer meldingen over een onveilige situatie in het verkeer dan in -Oost. En dan in Den Haag gemiddeld.

  Veiligheid

  Overlast meldingen

  De veiligheid in een wijk heeft te maken met hoeveel misdaad en overlast er is.​​​​​​​​​​​​​​ Denk aan geweld en diefstal. En bijvoorbeeld overlast van personen, drugs en geluid.

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2020
  Eenheid: per 10.000 inwoners

  Het aantal meldingen van overlast is in beide buurten toegenomen tussen 2018 en 2020. Dit geldt ook voor heel Den Haag.

  In 2020 waren er in Den Haag 708 meldingen van overlast voor iedere 10.000 inwoners. In alle 2 de buurten ligt dit aantal hoger. In Laakhaven-Oost waren er 985 meldingen voor iedere 10.000 inwoners, in -West 1.158 meldingen.

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2020
  Eenheid: per 10.000 inwoners

  Bij het bekijken van soorten overlast blijkt dat alle vormen vaker voorkomen in Laakhavens dan gemiddeld in Den Haag.

  In Laakhaven-West valt vooral het hoge aantal meldingen van overlast van geluid op. In Laakhaven-Oost zijn wat meer meldingen van overlast van personen.

  Misdrijven

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2021
  Eenheid: per 10.000 inwoners

  Het aantal misdrijven was in 2021 in Den Haag 639 (op 10.000 inwoners). Dat is lager dan in Laakhaven-Oost (984) en Laakhaven-West (1.240).

  In 2019 was het aantal misdaden ongeveer even hoog in beide buurten. Maar in Laakhaven-West is dit aantal de laatste 2 jaar gestegen.

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2021 Eenheid: per 10.000 inwoners

  Bij het bekijken van een aantal misdrijven valt op dat er in Laakhaven-West naar verhouding vooral meer vernielingen, mishandelingen en diefstallen van brom-, snorfiets of fiets waren in 2021.

  In Laakhaven-Oost zijn er juist meer bedreigingen dan in -West en in Den Haag gemiddeld.

  Sociale leefbaarheid

  Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel hebben er overgewicht en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die de sociale leefbaarheid van de wijk laten zien.

  Lichamelijke gezondheid

  Bron: DHIC/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 2020 Eenheid: in procenten

  Het deel bewoners met een goede gezondheid is in Laakhaven-West (71%) en in -Oost (73%) iets lager dan in Den Haag gemiddeld (75%).

  Het deel bewoners met overgewicht is iets, maar niet veel hoger dan gemiddeld in Den Haag. Het deel bewoners met 1 of meer langdurige ziekten is iets lager, maar ook niet veel.

  Leefstijl

  Bron: DHIC/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 2020 Eenheid: in procenten

  In Laakhaven-West (57%) en in -Oost (63%) is het deel dat geen of maximaal 1 glas alcohol op een dag drinkt wat hoger dan gemiddeld in Den Haag (52%). Dat betekent dat daar minder alcohol wordt gedronken dan in de andere buurten en in Den Haag gemiddeld.

  Het deel dat rookt is in beide buurten iets hoger dan gemiddeld in Den Haag.

  Psychische/sociale gezondheid

  Bron: DHIC/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 2020 Eenheid: in procenten

  Het deel van de bewoners met een hoog risico op een angststoornis of depressie is in Laakhaven-West (16%) en -Oost (16%) hoger dan gemiddeld (10%).

  Ook het deel dat ernstig eenzaam is, is in beide buurten (21%) hoger dan het Haagse gemiddelde (16%).