Wijkagenda Laakhavens 2023-2027

  Met de wijkagenda Laakhavens werken bewoners, ondernemers, wijkpartners en de gemeenten de volgende 4 jaar aan 5 thema’s. Zodat dat het prettig is om te wonen en werken in de wijk.

  In het voorjaar en zomer van 2023 bepaalden bewoners, ondernemers en wijkpartners uit Laakhavens de belangrijkste acties en verbeteringen voor de wijk. Dit deden zij door gesprekken, bijeenkomsten en een vragenlijst. De gemeente gebruikte ook het wijkprofiel als basis voor de wijkagenda.

  Denk en doe mee

  Wilt u meedenken of meedoen met de acties van de wijkagenda? Stuur dan een e-mail naar laak@denhaag.nl.

  Activiteiten en laatste nieuws

  Kijk voor het laatste nieuws en activiteiten op Laakhavens – Projecten – Den Haag.

  Wijkagenda van Laakhavens. De inhoud van de afbeelding wordt op deze pagina beschreven.

  5 thema’s

  In de wijkagenda staan de 5 belangrijkste onderwerpen en verbeteringen voor de wijk. De 5 thema’s zijn:

  • verbondenheid
  • veiligheid
  • afval en groen
  • ontwikkeling Laakhavens
  • verkeer

  Ook staat in de wijkagenda waar de gemeente en partners precies aan gaan werken (doelen). En hoe zij dat willen doen (uitvoeringsplan).

  Uitvoeringsplan voor de wijkagenda van Laakhavens. De inhoud van de afbeelding wordt op deze pagina beschreven.

  Verbondenheid

  Laakhavens is een anonieme wijk. Er zijn weinig leuke plekken om elkaar te ontmoeten. De sociale samenhang tussen bewoners kan beter.

  Doelen

  • ontmoetingsplekken moeten beter aansluiten op de wensen van bewoners
  • meer verschillende activiteiten
  • netwerk rondom bewoners verbeteren

  Dit doen de gemeente en wijkpartners:

  • bewoners enthousiast maken om initiatieven in te dienen
  • nieuwe wijkactiviteiten organiseren samen met bewoners
  • impuls geven aan wijkcentrum Laakhavens
  • studenten, starters en nieuwe bewoners meer betrekken bij de wijk
  • bestaande en nieuwe ontmoetingsplekken in de wijk onderzoeken

  Wijkimpuls Laakhavens Verbonden

  De gemeente en wijkpartners zetten zich vanaf 2024 extra in om de verbondenheid in Laakhavens te versterken. De gemeente en partners kijken nu hoeveel geld hier voor beschikbaar is. Het bedrag is voor de ontwikkeling van ontmoetingsplekken, activiteiten en communicatie.

  Veiligheid

  Bewoners voelen zich vaak onveilig in hun eigen buurt. Sommige plekken trekken dak- en thuislozen, drugdealers, drugsgebruikers en hangjongeren aan.

  Doelen

  • meer handhaving en politie op plekken waar (drugs-)overlast is
  • straatintimidatie aanpakken om gevoel van onveiligheid tegen te gaan
  • versterken van de (sociale) veiligheid op en rondom het water langs de Neherkade

  Dit doen de gemeente en wijkpartners:

  • campagne starten in de wijk zodat meer bewoners melding doen van overlast
  • aandacht voor veiligheidsgevoel in en rondom de MegaStores en het Campusgebied
  • verbeteren van de sociale veiligheid rondom het Stamkartplein en Leeghwaterplein
  • voorlichting geven en training over straatintimidatie en zelfverdediging
  • uitwerken nota Binnenwateren
  • handhaven op boten die er slecht aan toe zijn

  Afval en groen

  Bewoners willen meer meer groen en een schonere buurt. Er is overlast door zwerfafval.

  Doelen

  • geen of minder afval naast containers en zwerfafval
  • vergroeningskansen uitwerken
  • maken van 3 grote groene plekken. Deze komen in Laakhaven Centraal en de Campus Haagse Hogeschool

  Dit doen de gemeente en wijkpartners:

  • Verheeskade, Campus Haagse Hogeschool en Goudriaankade groener maken
  • bewoners stimuleren om geveltuintje te maken
  • bestaand groen zo goed mogelijk onderhouden
  • nieuwe oplossingen voor afvalverwerking onderzoeken, zoals inpandige containers in de hoge gebouwen die er komen
  • opruimdagen organiseren
  • uitvoeren haalbare acties uit Aanvalsplan Afval
  • groen aan het Enthovenplein opnieuw inrichten
  • spreekuren organiseren met de groenbeheerder van Laak

  Ontwikkeling Laakhavens

  Een deel van Laakhavens is onderdeel van het Central Innovation District (CID). Dit gebied ontwikkelt de volgende jaren enorm. Onder meer met het afbreken van de MegaStores en de komst van veel nieuwe woningen.

  Doelen

  • Beeldkwaliteitsplan (2024)
  • Ontwikkelstrategie (2023/2024)
  • Buitenruimteplan Waldorpstraat en Campus Haagse Hogeschool (2024). De gemeente organiseert hiervoor bewonersbijeenkomsten

  Kijk voor meer informatie over het Central Innovation District op www.denhaag.nl/cid.

  Dit doen de gemeente en wijkpartners:

  • versturen nieuwsbrief CID over ontwikkelingen Laakhavens
  • samen werken aan prettig nieuw wijk- en winkelcentrum op de plek van de MegaStores
  • experimenteren met leegstand in Laakhavens Centraal en stimuleren tijdelijke initiatieven
  • onderzoeken tijdelijke woningbouw op Leeghwaterplein
  • bewonersbijeenkomsten organiseren over buitenruimte Laakhavens Centraal

  Verkeer

  Het verkeer is druk. Er is last van lawaai, parkeerdruk, chaotische verkeerssituaties, hoge snelheden in het verkeer en onveilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers.

  Doelen

  • verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers
  • onderzoeken mogelijkheden om de parkeerdruk te verlagen, bijvoorbeeld met deelauto’s
  • maatregelen tegen geluidsoverlast en hoge snelheden in het verkeer

  Dit doen de gemeente en wijkpartners:

  • maken meer 30 kilometer per uur zones
  • snelheidsmeters en/of geluidsmeters plaatsen in de omgeving Neherkade en Waldorpstraat
  • verbeteren fietsverbindingen in de wijk en richting het centrum
  • onderzoeken nieuwe parkeeroplossingen (zoals deelmobiliteit)
  • opnieuw inrichten openbare ruimte zodat doorgaand verkeer niet meer door de woonwijken rijdt

  Maken wijkagenda Laakhavens

  De gemeente maakte tussen januari en november 2023 de wijkagenda. Eerst maakte zij het wijkprofiel. Ook konden bewoners meedenken en meepraten over de inhoud van de wijkagenda. Op de pagina Maken wijkagenda Laakhavens staat meer informatie over:

  Op de pagina Laakhavens – Projecten – Den Haag staat:

  Beelden bewonersavond wijkagenda Laakhavens

  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen
  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen
  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen
  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen
  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen
  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen
  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen
  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen
  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen
  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen
  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen
  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen
  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen
  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen
  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen
  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen
  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen
  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen
  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen
  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen
  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen
  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen
  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen
  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen
  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen
  Laaktheater. Feestelijk avondprogramma over Laak(havens) ‘Verbonden met de wijk en met elkaar’ . Met oa fotoexpositie, spoken word en uitreiking wijkagenda. ( Den Haag 28–11- 23 ) Foto: Frank Jansen

  Downloads

  1. Praatplaat Wijkagenda Laakhavens (PDF, 1.3 mb)

   download
  2. Uitvoeringsplan Wijkagenda Laakhavens (PDF, 1.1 mb)

   download