Wijkagenda Laak Centraal 2020-2024

  Een aantrekkelijk woon- en winkelgebied met meer verbondenheid in de wijk.

  Bewoners en ondernemers bepalen samen met de gemeente wat belangrijk is in de wijk voor de volgende 4 jaar. Daarvoor maakten ze eerst een wijkprofiel. Een verzameling van cijfers, feiten en verhalen over de wijk. Dit is de basis voor de belangrijkste acties voor Laak Centraal van 2020-2024.

  Wijkagenda van Laak-Centraal. De inhoud van de afbeelding wordt op deze pagina beschreven.
  Wijkagenda van Laak-Centraal. De inhoud van de afbeelding wordt op deze pagina beschreven.

  Wijkprofiel als basis

  De basis voor de wijkagenda is het wijkprofiel. Daarin staan alle gegevens over de wijk, onder meer over de bewoners, wonen, werk en inkomen. Die gegevens komen van de gemeente, landelijke partijen als het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de politie. En uit gesprekken met organisaties en bewoners in de wijk.

  Bekijk het wijkprofiel op denhaag.incijfers.nl

  Winkelen

  De meeste winkels in Laak Centraal liggen aan en rondom de Goeverneurlaan. De originele bewoners zagen arbeidsmigranten komen en het winkelaanbod eenzijdiger worden. Veel winkels richten zich op de nieuwkomers. Sommige winkels lijken zich ook bezig te houden met criminele activiteiten (ondermijning). Zoals het witwassen van geld en de illegale verkoop van tabak en alcohol. Er hangt een ongezellige sfeer: slecht onderhouden winkels, weinig groen en geen terrassen of gezellige plekjes.

  Doel

  • er is een aantrekkelijk aanbod van verschillende winkels waar het gezellig is om te winkelen
  • het winkelgebied ziet er goed en verzorgd uit
  • winkelend publiek en ondernemers voelen zich veilig
  • er is meer groen en verblijfsruimte in het winkelgebied

  Aanpak

  • bekijken of het winkelgebied meer aandacht kan krijgen, met een winkelstraatmanager
  • ondernemersvereniging professioneler maken en helpen
  • haalbaarheidsonderzoek naar maatregelen uit Visie & Aanpak Winkelgebied (juni 2019)
  • goed en eerlijk ondernemerschap aanmoedigen en belonen
  • gemeente neemt contact op met vastgoedondernemers om de onderlinge samenwerking en onderhoud aan te moedigen
  • bekijken of het inrichten van Lorentzplein en Jonckbloetplein aantrekkelijker kan
  • mogelijkheden voor terrassen, meer groen en groene trambaan onderzoeken

  Wonen

  De gemiddelde huizenprijs is in Laak Centraal redelijk laag. Een koop- of huurhuis kost ongeveer de helft van het Haagse gemiddelde. Het merendeel van de woningen is in particulier bezit en slecht onderhouden. Ongeveer de helft van de inwoners bestaat uit jonge alleenstaande werknemers uit Oost-Europa. Ze blijven vaak maar kort in de wijk en investeren niet in de woning en de wijk. Illegaal dumpen van afval en afval op straat is een groot probleem in de wijk.

  Doel

  • het is fijn wonen in Laak Centraal
  • woningen worden goed onderhouden
  • het woningaanbod is meer in evenwicht
  • voldoende betaalbare huurwoningen van goede kwaliteit
  • alle bewoners helpen mee aan een schone wijk, groene straten en pleinen

  Aanpak

  • netwerk van verhuurder een VvE’s vormen
  • geld zoeken voor verduurzamen en onderhouden van woningen
  • bewoners informeren over subsidiemogelijkheden om hun huis op te knappen
  • Huurteam en Haagse Pandbrigade worden ingezet
  • voorlichtingscampagne Afval in verschillende talen
  • bewoners helpen elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag
  • straatvertegenwoordigers zoeken en activeren

  Verbondenheid

  De komt van grote groepen nieuwkomers heeft grote gevolgen voor het groepsgevoel in de wijk. Zij spreken vaak niet of slecht Nederlands. Zij komen naar Nederland om te werken, bijvoorbeeld in de kassen en de bouw. De wijk is aantrekkelijk voor deze groep door de goedkope huur. De doorstroom is groot. Deze groep blijft niet lang op een adres. Er is daardoor geen band met de wijk en met de andere wijkbewoners. Mensen ontmoeten elkaar omdat ze hetzelfde geloof of achtergrond hebben.

  Doel

  • alle bewoners voelen zich thuis en hebben wat met elkaar
  • activiteiten op verschillende plekken voor iedere leeftijd, achtergrond en/of interesse
  • genoeg vrijwilligers voor langere tijd
  • bewoners en andere partners zijn actief in de wijk en doen mee met het verbeteren van de wijk

  Aanpak

  • steunen van bestaande belangrijke en succesvolle nieuwe idee├źn uit de wijk
  • sportaanbieders gaan meer samenwerken
  • een digitaal communicatieplatform voor bewoners starten
  • een Wijkplein als centrale ontmoetingsplek inrichten
  • communicatie in verschillende talen gebruiken en aansluiten bij aanpak van laaggeletterdheid
  • ontmoetingen tussen verschillende groepen van bewoners organiseren
  • een actief wervings- en selectiebeleid van vrijwilligers