Wijkprofiel Oude Centrum

  In het wijkprofiel Oude Centrum vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

  Gebied wijkagenda

  De wijkagenda het Oude Centrum gaat over het uitgelichte gebied op de kaart. Er zijn alleen cijfers beschikbaar bij afgesproken buurtgrenzen (zie zwarte lijnen). In dit geval is dat de buurt Zuidwal, die iets groter is dan het wijkagendagebied.

  Dit wijkprofiel voor de wijkagenda het Oude Centrum heeft dus de cijfers van de buurt Zuidwal.

  Kerncijfers

  Hoeveel inwoners heeft het Oude Centrum, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde van Den Haag?

  Bevolking

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Publieke Zaken | 2022  Eenheid: aantallen

  De buurt Zuidwal heeft 7.314 inwoners en 4.786 huishoudens (2022).

  De bevolkingsgroei (de groei van de bevolking vergeleken met 5 jaar eerder) is in 2022, 8% in Zuidwal. Dat is hoger dan in Den Haag gemiddeld (5%). Het aantal verhuizingen is in Zuidwal (22%) ook hoger dan in Den Haag gemiddeld (15%).

  Verdeling naar leeftijd

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Stedelijke Ontwikkeling/SEPO | 2022  Eenheid: in procenten

  In Zuidwal wonen minder jongeren (13%) dan gemiddeld in Den Haag (22%). Ook wonen er iets minder ouderen. De groep 20 tot 64-jarigen is in Zuidwal groter (76%) dan gemiddeld in Den Haag (63%).

  De gemiddelde leeftijd in Zuidwal is 37,9 jaar. Dat verschilt niet veel van het gemiddelde in Den Haag (39,1 jaar).

  Inkomensverdeling

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2020
  Eenheid: in procenten

  18% van de inwoners van Den Haag heeft een hoog inkomen. In Zuidwal heeft 10% een hoog inkomen, dat is lager dan gemiddeld in Den Haag.

  Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in Den Haag is € 43.400. In Zuidwal is dat lager, namelijk € 32.300. In Den Haag heeft 18% van de huishoudens een minimum inkomen. In Zuidwal is dat hoger: 29%.

  Inkomensbron

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2020
  Eenheid: in procenten

  In Den Haag heeft 65% van de mensen inkomen uit werk. In Zuidwal is dat iets hoger (68%). Ook het deel mensen dat inkomen uit een WW-uitkering/bijstand krijgt is in Zuidwal wat hoger (12%) dan in heel Den Haag (8%).

  Het deel bewoners dat inkomen uit pensioen krijgt, is in Zuidwal wat lager (16%) dan in heel Den Haag (22%).

  Samenstelling huishouden

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2020
  Eenheid: in procenten

  In de buurt Zuidwal zijn naar verhouding meer eenpersoonshuishoudens (65%) dan gemiddeld in Den Haag (47%). Het deel huishoudens samenwonend met kinderen is in Zuidwal lager (7%) dan gemiddeld in Den Haag (21%).

  In Zuidwal is het deel eenoudergezinnen 7% en in Den Haag gemiddeld is dat 9%.

  Migratieachtergrond

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Publieke Zaken | 2022 Eenheid: in procenten

  In Den Haag heeft 57% van de inwoners een migratieachtergrond. In Zuidwal is dat iets hoger: 62%.

  Naar verhouding is in Zuidwal vooral de groep met een overig niet-westerse achtergrond wat groter dan gemiddeld in Den Haag.

  Woningen eigendom

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Gemeentelijke Belastingdienst (Onroerendezaakbelasting-bestand) | 2022   Eenheid: in procenten

  In Zuidwal staan 4.670 woningen (2022).

  Er zijn in Zuidwal meer sociale huurwoningen (46%) dan gemiddeld in Den Haag (31%). Ook het deel particuliere huurwoningen is in Zuidwal hoger (39%) dan in heel Den Haag (25%). Het deel koopwoningen is lager (14%) in de buurt dan in heel Den Haag (43%).

  Woningen type

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Gemeentelijke Belastingdienst (Onroerendezaakbelasting-bestand) | 2022   Eenheid: in procenten

  In Den Haag is 22% van de woningen een  eengezinswoning. In Zuidwal is dat deel een stuk lager, namelijk 7%.

  Het deel appartementen is in Zuidwal weer hoger (89%) dan in heel Den Haag (76%).

  Woningen WOZ-waarde

  Gemiddelde WOZ-waarde woningen. Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Gemeentelijke Belastingdienst | 2022   Eenheid: Euro

  De WOZ-waarde in Den Haag is de afgelopen jaren flink gestegen. Ook in Zuidwal is de WOZ-waarde gestegen.

  In Den Haag was de gemiddelde WOZ-waarde
  € 319.943 (in 2022). In Zuidwal was de WOZ-waarde in dat jaar lager, namelijk € 246.902.

  Energielabels woningen

  Bron: DHIC/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 2022 Eenheid: in procenten

  In Zuidwal is het deel van de woningen dat energielabel C of hoger heeft iets hoger (59%) dan gemiddeld in Den Haag (50%).

  Het deel woningen dat nog label G heeft is in Zuidwal iets lager (17%) dan gemiddeld in Den Haag (19%).

  Energielabels naar eigendom

  Bron: DHIC/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 2022 Eenheid: in aantallen

  In Zuidwal hebben de corporatiewoningen naar verhouding het vaakst energielabels C of hoger. Hier valt vooral het grote deel label C op.

  De particuliere huurwoningen in de buurt hebben naar verhouding het vaakst energielabel G.

  Fysieke leefbaarheid

  Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

  Groen en hittestress

  Bron: RIVM (2018)

  Hoe lichter de kleur op het kaartje, hoe minder groen er is. Te zien is dat in Zuidwal (zwart omrand in het midden van het kaartje) veel steen is. Het Helena van Doeverenplantsoen en de Kloostertuin zijn groene plekjes op het kaartje.

  Het percentage oppervlakte dat op zomerse dagen heel gevoelig is voor hittestress is in Den Haag 3%. In Zuidwal is dat een stuk hoger (8,9%).

  Afstand tot voorzieningen

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2021
  Eenheid: in kilometers

  In Zuidwal zijn winkels met dagelijkse levensmiddelen gemiddeld maar 100 meter ver weg. Dat is een stuk dichterbij dan gemiddeld in Den Haag (400 meter). Ook is een grote supermarkt wat dichterbij dan gemiddeld.

  Een basisschool is even ver verder weg als gemiddeld in Den Haag. Een huisarts is gemiddeld iets dichterbij.

  Verkooppunten branche

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021
  Eenheid: procenten

  Na omrekenen van winkels naar branche voor iedere 10.000 inwoners is het aantal winkels in alle branches in Zuidwal hoger dan gemiddeld in Den Haag.

  Vooral het hoge aantal winkels in de branche mode en luxe valt op. Het aantal lege winkels is ook een stuk hoger in de buurt dan gemiddeld in Den Haag.

  Meldingen openbare ruimte

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021
  Eenheid: procenten

  In Zuidwal waren er 1.379 meldingen over afval (in 2021).

  Om te kunnen vergelijken wordt dit omgerekend naar aantal meldingen voor iedere 10.000 bewoners. Het aantal meldingen in Zuidwal voor iedere 10.000 inwoners (1.923) is een hoger dan gemiddeld in Den Haag (1.302).

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021
  Eenheid: procenten

  Het aantal meldingen over een achtergelaten voertuig of fiets (op 10.000 inwoners) is in Zuidwal flink hoger dan gemiddeld in Den Haag. Zuidwal springt eruit met 1.025 meldingen voor iedere 10.000 inwoners.

  Het aantal meldingen over groen is in Zuidwal wat lager dan gemiddeld in Den Haag. Het aantal meldingen over dieren- en hondenpoep is iets hoger, maar niet veel.

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021
  Eenheid: procenten

  In Zuidwal zijn ongeveer evenveel meldingen (op 10.000 inwoners) over parkeren en straten en straatmeubilair dan in Den Haag gemiddeld.

  Het aantal meldingen over straten en straatmeubilair is in Zuidwal naar verhouding wat lager dan gemiddeld in Den Haag.

  Veiligheid

  De veiligheid in een wijk heeft te maken met hoeveel misdaad en overlast er is.​​​​​​​​​​​​​​ Denk aan geweld en diefstal. En bijvoorbeeld overlast van personen, drugs en geluid.

  Overlast meldingen

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2020 Eenheid: per 10.000 inwoners

  Het aantal meldingen van overlast neemt in Zuidwal ieder jaar toe. In 2020 waren er in Zuidwal 2.539 meldingen voor iedere 10.000 inwoners. Dat is veel hoger dan gemiddeld in Den Haag. In 2020 waren 708 meldingen voor iedere 10.000 inwoners.

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2020 Eenheid: per 10.000 inwoners

  In Zuidwal waren naar verhouding veel meer meldingen van overlast van personen dan gemiddeld in Den Haag.

  Ook zijn er relatief meer meldingen van overlast van geluid en overlast van jeugd. Het aantal gevallen van conflictbemiddeling is in Zuidwal ook hoger dan gemiddeld in Den Haag.

  Misdrijven

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2021 Eenheid: per 10.000 inwoners

  Het totaal aantal misdrijven is de afgelopen jaren gedaald in Zuidwal en in heel Den Haag. Toch is het aantal misdaden in Zuidwal naar verhouding nog steeds een stuk hoger dan gemiddeld in de stad.

  Het aantal misdrijven was in 2021 in Den Haag 639 (op 10.000 inwoners). In Zuidwal waren dat zelfs 2.030 misdrijven voor iedere 10.000 inwoners.

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2021 Eenheid: per 10.000 inwoners

  Bij het bekijken van het soort misdrijven valt vooral op dat diefstal van brom- snorfiets of fiets veel vaker voorkomt in Zuidwal dan gemiddeld in Den Haag. Ook het aantal vernielingen en mishandelingen is een stuk hoger dan gemiddeld in Den Haag.

  Het aantal diefstallen in woningen en diefstallen uit/vanaf een voertuig is in de buurt Zuidwal ongeveer hetzelfde als in heel Den Haag.

  Sociale leefbaarheid

  Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel hebben er overgewicht en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die de sociale leefbaarheid van de wijk laten zien.

  Lichamelijke gezondheid

  Bron: DHIC/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 2020
  Eenheid: in procenten

  Het deel inwoners met een goede gezondheid is in Zuidwal gelijk aan het gemiddeld in Den Haag (beide 75%).

  Ook het deel bewoners met 1 of meer langdurige ziekten en het deel bewoners met overgewicht is in Zuidwal ongeveer gelijk aan Den Haag gemiddeld.

  Leefstijl

  Bron: DHIC/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 2020
  Eenheid: in procenten

  Het deel bewoners dat geen of maximaal 1 glas alcohol per dag drinkt is in Zuidwal 51% en in heel Den Haag 52%. Daar zit dus weinig verschil tussen.

  Het deel bewoners dat rookt is in Zuidwal is iets hoger (25%) dan gemiddeld in Den Haag (22%).

  Psychische/sociale gezondheid

  Bron: DHIC/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 2020 Eenheid: in procenten

  Het deel bewoners in Zuidwal dat ernstig eenzaam is, is iets hoger (19%) dan in heel Den Haag (16%).

  Ook hebben meer bewoners in Zuidwal (13%) en hoog risico op een angststoornis of depressie dan in Den Haag gemiddeld (10%).