Wijkprofiel Kortenbos

  In het wijkprofiel Kortenbos vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

  Gebied wijkagenda

  De wijkagenda Kortenbos gaat over het uitgelichte gebied op de kaart. Er zijn alleen cijfers beschikbaar bij afgesproken buurtgrenzen (zie zwarte lijnen).

  In dit geval is de buurt Kortenbos groter dan het wijkagendagebied. Dit wijkprofiel heeft dus cijfers voor een groter gebied dan het wijkagendagebied.

  Kerncijfers

  Hoeveel inwoners heeft Kortenbos, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde van Den Haag?

  Bevolking

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Publieke Zaken | 2022  Eenheid: aantallen

  Kortenbos heeft 7.574 bewoners en 4.692 huishoudens (2022).

  De bevolkingsgroei (de groei van de bevolking vergeleken met 5 jaar eerder) is 6,2% in Kortenbos. Dat is iets hoger dan in Den Haag gemiddeld (5%).

  Verdeling naar leeftijd

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Stedelijke Ontwikkeling/SEPO | 2022  Eenheid: in procenten

  Er wonen iets minder jongeren in Kortenbos (15%) dan in Den Haag gemiddeld (22%). Er wonen naar verhouding ook iets minder 65-plussers in Kortenbos (13%) dan gemiddeld in Den Haag (15%). De middengroep is dan ook wat groter (72%) vergeleken met heel Den Haag (63%).

  De gemiddelde leeftijd in Kortenbos (39,3) is bijna gelijk aan het Haagse gemiddelde (39,1).

  Inkomensverdeling

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2020
  Eenheid: in procenten

  In Den Haag heeft gemiddeld 18% een hoog inkomen. In Kortenbos (12%) is dat wat lager. In Kortenbos heeft 58% van de bewoners een laag inkomen. Dat is hoger dan in heel Den Haag (48%).

  Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in Den Haag is € 43.400. In Kortenbos is dat lager (€ 36.100).

  In Den Haag heeft 18% van de huishoudens een minimum inkomen. In Kortenbos is dat 22%.

  Inkomensbron

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2020
  Eenheid: in procenten

  Het deel bewoners dat inkomen uit werk heeft is ongeveer gelijk (66%) aan het gemiddelde van Den Haag (65%). Het deel dat pensioen krijgt (19%) is iets lager dan in heel Den Haag is dat 22%.

  Het deel dat in Kortenbos een WIA-uitkering krijgt is 5% (tegen 4% in heel Den Haag). Van de bewoners krijggt 10% een WW-uitkering/bijstand. Dat is iets hoger dan gemiddeld in Den Haag (8%).

  Samenstelling huishouden

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2020
  Eenheid: in procenten

  Het deel eenpersoonshuishoudens in Kortenbos is hoger (63%) dan in Den Haag gemiddeld (47%).
  Het deel huishoudens samenwonend met kinderen is weer lager (9%) dan in Den Haag gemiddeld (21%).

  Het deel eenoudergezinnen is in Kortenbos ook iets lager (6%) dan in heel Den Haag (9%).

  Migratieachtergrond

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Publieke Zaken | 2022 Eenheid: in procenten

  In Den Haag heeft 57% van de bewoners een migratieachtergrond. In Kortenbos is dat ongeveer gelijk (58%).

  Er wonen naar verhouding meer bewoners met een overig westers en overig niet-westerse achtergrond in Kortenbos dan gemiddeld in Den Haag.

  Woningen eigendom

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Gemeentelijke Belastingdienst (Onroerendezaakbelasting-bestand) | 2022   Eenheid: in procenten

  In Kortenbos is bijna 1/3 (31%) van de woningen een sociale huurwoning. Dat is evenveel als gemiddeld in Den Haag (31%).

  Het deel particuliere huurwoningen is naar verhouding hoger in Kortenbos (38%) dan in Den Haag gemiddeld (25%). Het deel koopwoningen (29%) is lager in Kortenbos dan in heel Den Haag (43%).

  Woningen type

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Gemeentelijke Belastingdienst (Onroerendezaakbelasting-bestand) | 2022   Eenheid: in procenten

  In Den Haag is 22% van de woningen een eengezinswoning. In Kortenbos is dat een stuk minder, namelijk maar 7%.

  In Kortenbos is het deel appartementen hoger (92%) dan in Den Haag gemiddeld. Daar is ruim 3/4 (76%) van de woningen een appartement.

  Woningen WOZ-waarde

  Gemiddelde WOZ-waarde woningen. Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Gemeentelijke Belastingdienst | 2022   Eenheid: Euro

  De WOZ-waarde is de afgelopen jaren flink gestegen in Den Haag en zo ook in Kortenbos.

  De WOZ-waarde in Den Haag is gemiddeld € 319.943 (in 2022). In Kortenbos ligt de WOZ-waarde wat lager dan gemiddeld in Den Haag, namelijk € 293.564.

  Energielabels woningen

  Bron: DHIC/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 2022 Eenheid: in procenten

  De verdeling van de energielabels van woningen in Kortenbos is redelijk hetzelfde als de energielabels over de hele stad.

  In heel Den Haag heeft de helft (50%) van de woningen energielabel C of hoger. In Kortenbos is dat ongeveer gelijk, namelijk 48%.

  Energielabels naar eigendom

  Bron: DHIC/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 2022
  Eenheid: in aantallen

  De energielabels G blijken vooral de koop- en particuliere huurwoningen te zijn.

  Energielabel A is relatief gezien het vaakst te vinden onder corporatiewoningen.

  Fysieke leefbaarheid

  Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

  Groen en hittestress

  Bron: RIVM (2018)

  Op de Groenkaart is te zien waar het groen is in de stad. Hoe lichter de kleur op het kaartje, hoe minder groen er is. Het wijkagenda gebied is zwart omrand in het midden van het kaartje.

  Het percentage oppervlakte dat op zomerse dagen heel gevoelig is voor hittestress, is gemiddeld in Den Haag 3%. In Kortenbos is dat 2,6%.

  Afstand tot voorzieningen

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2021
  Eenheid: in kilometers

  In Kortenbos zijn een huisarts, een basisschool, een grote supermarkt en een winkel voor dagelijkse levensmiddelen, gemiddeld dichterbij dan in heel Den Haag.

  Meldingen openbare ruimte

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021
  Eenheid: procenten

  In 2021 waren in Kortenbos 1.252 meldingen over afval. Om te kunnen vergelijken wordt dit omgerekend naar aantal meldingen voor iedere 10.000 bewoners.

  In heel Den Haag zijn dat 1.302 meldingen op 10.000 inwoners. In Kortenbos is dat hoger met 1.661 meldingen over afval op 10.000 inwoners.

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021
  Eenheid: procenten

  In Kortenbos is het aantal meldingen over een achtergelaten voertuig/fiets hoger dan gemiddeld in Den Haag.

  Het aantal meldingen over groen en over dieren- en hondenpoep is in Kortenbos weer lager dan gemiddeld in Den Haag.

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021
  Eenheid: procenten

  In Kortenbos is het aantal meldingen over straten en straatmeubilair naar verhouding wat lager dan gemiddeld in Den Haag.

  Het aantal meldingen over parkeren, en het aantal meldingen over een onveilige verkeerssituatie, verschilt niet zo veel van het Haagse gemiddelde.

  Veiligheid

  De veiligheid in een wijk heeft te maken met hoeveel misdaad en overlast er is.​​​​​​​​​​​​​​ Denk aan geweld en diefstal. En bijvoorbeeld overlast van personen, drugs en geluid.

  Overlast meldingen

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2020 Eenheid: per 10.000 inwoners

  In 2020 waren er in Kortenbos 908 meldingen van overlast. Dat zijn omgerekend 1.197 meldingen voor iedere 10.000 inwoners. Dat is hoger dan het gemiddelde in Den Haag (708 op 10.000 inwoners).

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2020 Eenheid: per 10.000 inwoners

  Bij het bekijken van soorten overlast blijkt dat vooral het aantal meldingen over geluid en over personen hoger is in Kortenbos.

  Ook het aantal meldingen van overlast van jeugd en het aantal conflictbemiddelingen zijn iets hoger in Kortenbos dan in Den Haag gemiddeld.

  Misdrijven

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2021 Eenheid: per 10.000 inwoners

  Het totaal aantal misdrijven is de afgelopen jaren lager geworden in heel Den Haag en ook in Kortenbos.

  In 2020 waren er in Kortenbos 908 misdaden. Dat zijn omgerekend 1.207 misdrijven voor iedere 10.000 inwoners. Het aantal misdaden in Den Haag was 639 (op 10.000 inwoners). In Kortenbos was dit dus bijna 2 keer zo hoog.

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2021 Eenheid: per 10.000 inwoners

  Bij het bekijken van een aantal misdrijven blijkt dat er naar verhouding vooral meer vernielingen, bedreigingen, mishandelingen en diefstallen van brom- snorfiets of fiets waren in Kortenbos.

  Het aantal diefstallen uit woningen was iets lager dan gemiddeld in Den Haag. Het aantal diefstallen uit/vanaf een voertuig iets hoger.

  Sociale leefbaarheid

  Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel hebben er overgewicht en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die de sociale leefbaarheid van de wijk laten zien.

  Lichamelijke gezondheid

  Bron: DHIC/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 2020
  Eenheid: in procenten

  Het deel bewoners met een goede gezondheid is in Kortenbos gelijk aan het gemiddelde van Den Haag (75%). Ook het deel bewoners met 1 of meer langdurige ziekten verschilt weinig.

  Het deel van de bewoners met overgewicht (14%) is iets lager dan gemiddeld (16%).

  Leefstijl

  Bron: DHIC/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 2020
  Eenheid: in procenten

  In Kortenbos is het deel dat geen of maximaal 1 glas alcohol op een dag drinkt iets lager (48%) dan gemiddeld in Den Haag (52%). Dat betekent dus dat er in deze wijk meer alcohol wordt gedronken dan in Den Haag gemiddeld.

  Het deel dat rookt is in Kortenbos iets hoger (23%) dan gemiddeld in Den Haag (21%).

  Psychische/sociale gezondheid

  Bron: DHIC/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 2020 Eenheid: in procenten

  Het deel bewoners met een hoog risico op een angststoornis of depressie en het deel bewoners dat ernstig eenzaam is, is bijna hetzelfde in Kortenbos als gemiddeld in Den Haag.