Wijkprofiel Binnenstad

  In het wijkprofiel Binnenstad vindt u de belangrijkste informatie over uw wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

  Gebied wijkagenda

  De wijkagenda Binnenstad gaat over het uitgelichte gebied op de kaart. Er zijn alleen cijfers beschikbaar bij afgesproken buurtgrenzen (zie zwarte lijnen). In dit geval overlappen de buurten Voorhout en Uilebomen het gebied van de wijkagenda het meest.

  Dit wijkprofiel voor de wijkagenda Binnenstad heeft dus alleen de cijfers voor de buurten Voorhout en Uilebomen.

  Kerncijfers

  Hoeveel inwoners heeft Binnenstad, hoe ziet de leeftijdsverdeling en huishoudenssamenstelling eruit? En hoe verhouden deze cijfers zich tot het gemiddelde van Den Haag?

  Bevolking

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Publieke Zaken | 2022  Eenheid: aantallen

  De buurt Voorhout heeft 2.577 inwoners en 1.725 huishoudens. Uilebomen heeft 3.339 inwoners en 2.006 huishoudens (2022).

  De bevolkingsgroei (de groei van de bevolking vergeleken met 5 jaar eerder) is 14% in Voorhout en 10% in Uilebomen. Dat is hoger dan in Den Haag gemiddeld (5%). Het deel van de mensen dat verhuist is in Voorhout 32%. Dat is een stuk hoger dan in Den Haag gemiddeld (15%). In de buurt Uilebomen is dit 18%.

  Verdeling naar leeftijd

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Stedelijke Ontwikkeling/SEPO | 2022  Eenheid: in procenten

  Er wonen minder jongeren (19 jaar en jonger) in Voorhout (10%) en Uilebomen (16%) dan gemiddeld in Den Haag (22%). In Den Haag is 63% van de inwoners tussen de 20 en 64 jaar. In beide buurten is dat deel groter. In Voorhout is dit namelijk 77% en in Uilebomen 70%.

  De gemiddelde leeftijd in Voorhout en ook in Uilebomen is 39,6 jaar. Dat verschilt niet veel van het gemiddelde in Den Haag (39,1 jaar).

  Inkomensverdeling

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2020
  Eenheid: in procenten

  21% van de bewoners van Voorhout en 19% van de bewoners in Uilebomen heeft een hoog inkomen. Dat is net iets hoger dan gemiddeld in Den Haag (18%).

  Het gemiddeld besteedbaar huishoudinkomen in Den Haag is € 43.400. In Uilebomen is dat lager (€ 41.800) en in Voorhout hoger (€ 53.800). In Den Haag heeft verder 18% van de huishoudens een minimum inkomen. In Uilebomen is dat 21% en in Voorhout 11%.

  Inkomensbron

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2020
  Eenheid: in procenten

  In Den Haag heeft 65% van de mensen inkomen uit werk. In de buurt Uilebomen is dat 68% en in Voorhout 73%, iets hoger dus.

  Het deel bewoners dat pensioen krijgt, verschilt niet veel met het gemiddelde in Den Haag (22%). In Voorhout is dat 21% en in Uilebomen 18%. Het deel dat een WW-uitkering of bijstand krijgt is in Voorhout lager (4%) dan in Uilebomen (10%). En dan in Den Haag gemiddeld (8%).

  Samenstelling huishouden

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2020
  Eenheid: in procenten

  In Voorhout (65%) en Uilebomen (56%) zijn meer eenpersoonshuishoudens dan gemiddeld in Den Haag (47%). Het deel huishoudens samenwonend met kinderen is in Voorhout 7% en in Uilebomen 10%. Dat is beide buurten lager dan gemiddeld in Den Haag (21%).

  In Voorhout zijn bijna geen eenoudergezinnen, maar 2%. In Uilebomen is dit 8% en in Den Haag gemiddeld 9%.

  Migratieachtergrond

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Dienst Publieke Zaken | 2022 Eenheid: in procenten

  In Den Haag heeft 57% van de inwoners een migratieachtergrond. In Voorhout is dat ongeveer evenveel (56%). In Uilebomen is dat hoger (66%).

  De groep bewoners met een migratieachtergrond is in Voorhout anders dan in Uilebomen en Den Haag gemiddeld. In Voorhout wonen naar verhouding meer bewoners met een Westerse achtergrond. En minder bewoners met een Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse achtergrond dan in Uilebomen en in heel Den Haag.

  Woningen eigendom

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Gemeentelijke Belastingdienst (Onroerendezaakbelasting-bestand) | 2022   Eenheid: in procenten

  In Voorhout zijn veel minder sociale huurwoningen (9%) dan gemiddeld in Den Haag (31%). Er zijn naar verhouding wel veel particuliere huurwoningen (51%). 2 keer zoveel als gemiddeld in Den Haag (25%).

  In Uilebomen zijn weer meer sociale huurwoningen (38%) dan gemiddeld in Den Haag (31%). Het deel koopwoningen (22%) is in deze buurt een stuk lager dan in heel Den Haag (43%).

  Woningen type

  Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Gemeentelijke Belastingdienst (Onroerendezaakbelasting-bestand) | 2022   Eenheid: in procenten

  In allebei de buurten zijn er meer appartementen en minder eengezinswoningen dan gemiddeld in Den Haag.

  In Den Haag zijn 22% van de woningen eengezinswoningen. In Voorhout is dat 12% en in Uilebomen 4%. In Den Haag bestaat 76% van de woningen uit appartementen. In Voorhout is dat 82% en in Uilebomen 95%.

  Woningen WOZ-waarde

  Gemiddelde WOZ-waarde woningen. Bron: DHIC/Gemeente Den Haag/Gemeentelijke Belastingdienst | 2022   Eenheid: Euro

  De WOZ-waarde in Den Haag is gemiddeld
  € 319.943 (2022).

  In Uilebomen ligt de WOZ-waarde met € 348.129 iets hoger dan gemiddeld in Den Haag.

  In Voorhout is de WOZ-waarde veel hoger dan in Uilebomen en dan in Den Haag gemiddeld. De WOZ-waarde was daar in 2022 € 500.049.

  Energielabels woningen

  Bron: DHIC/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 2022 Eenheid: in procenten

  In Uilebomen is het deel van de woningen dat energielabel C of hoger heeft (83%). Veel hoger dan gemiddeld in Den Haag (50%).

  In Voorhout zijn de energielabels veel lager. Daar heeft maar 34% energielabel C of hoger. Ruim een derde van de energielabels in Voorhout is label G. Een stuk hoger dan in Uilebomen (5%) en in Den Haag gemiddeld (19%).

  Energielabels naar eigendom

  Voorhout

  Uilebomen

  Bron: DHIC/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 2022
  Eenheid: in aantallen
  Bron: DHIC/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 2022
  Eenheid: in aantallen

  Fysieke leefbaarheid

  Hoe staat de wijk ervoor op het gebied van milieu, duurzaamheid, openbare ruimte en voorzieningen? Samen bepalen zij de fysieke leefbaarheid van de wijk.

  Groen en hittestress

  Bron: RIVM (2018)

  Hoe lichter de kleur op het kaartje, hoe minder groen er is. Te zien is dat in de buurten Voorhout en Uilebomen veel steen is (zwart omrand in het midden van het kaartje).

  Het percentage oppervlakte dat op zomerse dagen heel gevoelig is voor hittestress, is gemiddeld in Den Haag 3%. In Voorhout is dat hoger (5,9%) en in Uilebomen veel hoger (14,6%).

  Afstand tot voorzieningen

  Bron: DHIC/Centraal Bureau voor de Statistiek | 2021
  Eenheid: in kilometers

  In Voorhout en Uilebomen zijn winkels met dagelijkse levensmiddelen gemiddeld op 100 en 200 meter afstand. Dat is dichterbij dan gemiddeld in Den Haag (400 meter). In Uilebomen is een grote supermarkt ook wat dichterbij dan gemiddeld.

  Een huisarts is in Voorhout verder weg dan gemiddeld in Den Haag. Een basisschool is in beide buurten verder weg dan gemiddeld.

  Verkooppunten branche

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021
  Eenheid: procenten

  Na omrekenen van winkels naar branche voor iedere 10.000 inwoners is het niet verrassend dat in Voorhout het aantal winkels het hoogst is. De meeste winkels horen bij de mode en luxebranche.

  Ook in Uilebomen zijn er meer winkels op 10.000 inwoners dan in heel Den Haag gemiddeld.

  Meldingen openbare ruimte

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021
  Eenheid: procenten

  In 2021 waren er in Voorhout 497 meldingen en in Uilebomen 642 meldingen over afval.

  Om te kunnen vergelijken wordt dit omgerekend naar aantal meldingen voor iedere 10.000 bewoners. Het aantal meldingen in Uilebomen voor iedere 10.000 inwoners (1.994) en in Voorhout (2.039) is een stuk hoger dan gemiddeld in Den Haag (1.302).

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021
  Eenheid: procenten

  Het aantal meldingen over een achtergelaten voertuig of fiets (op 10.000 inwoners) is in Voorhout en Uilebomen flink hoger dan gemiddeld in Den Haag. Vooral Voorhout valt op met 541 meldingen voor iedere 10.000 inwoners.

  In Uilebomen valt het aantal meldingen over dieren- en hondenpoep op. Met 382 meldingen op 10.000 inwoners is dat een stuk hoger dan in Voorhout (135) en in Den Haag gemiddeld (49).

  Bron: DHIC/Veiligheidsmonitor | 2021
  Eenheid: procenten

  In Voorhout waren meer meldingen (op 10.000 inwoners) over een onveilige situatie in het verkeer, parkeren en straten en straatmeubilair dan in Uilebomen en in Den Haag gemiddeld.

  Vooral het aantal meldingen over straten en straatmeubilair is veel hoger in Voorhout dan in Uilebomen en in heel Den Haag. Het aantal meldingen hierover in Uilebomen is ook wat hoger dan het gemiddelde van Den Haag.

  Veiligheid

  De veiligheid in een wijk heeft te maken met hoeveel misdaad en overlast er is.​​​​​​​​​​​​​​ Denk aan geweld en diefstal. En bijvoorbeeld overlast van personen, drugs en geluid.

  Overlast meldingen

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2020 Eenheid: per 10.000 inwoners

  Het aantal meldingen van overlast was in 2020 in beide buurten en in heel Den Haag hoger dan in 2019.

  In Uilebomen waren er in 2020 de meeste meldingen van overlast (2.309 voor iedere 10.000 inwoners). Dat is veel hoger dan in Den Haag gemiddeld (708 voor iedere 10.000 inwoners). Ook in Voorhout waren er veel meer meldingen (2.069 voor iedere 10.000 inwoners) dan in Den Haag gemiddeld.

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2020 Eenheid: per 10.000 inwoners

  Bij het bekijken van soorten overlast blijkt dat vooral het aantal meldingen van overlast van personen in Voorhout (1.177) en in Uilebomen (1.435) veel hoger is (op 10.000 inwoners) dan gemiddeld in Den Haag (217).

  Ook het aantal meldingen van overlast van geluid en het aantal conflictbemiddelingen is in beide buurten wat hoger dan gemiddeld in Den Haag.

  Misdrijven

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2021 Eenheid: per 10.000 inwoners

  Het totaal aantal misdrijven is de afgelopen jaren gedaald in Voorhout en in Uilebomen, en in heel Den Haag gemiddeld.

  Het aantal misdaden (op 10.000 inwoners) was in 2021 in Voorhout (3.372) en in Uilebomen (2.013). Dat is veel hoger dan in heel Den Haag (639).

  Bron: DHIC/Politie Haaglanden (Basisvoorziening Handhaving) | 2021 Eenheid: per 10.000 inwoners

  Bij het bekijken van een aantal misdrijven blijkt dat vooral het aantal bedreigingen in Voorhout veel hoger is dan in Den Haag gemiddeld.

  Ook diefstal van brom- of snorfiets of fiets komt duidelijk vaker voor in Voorhout en Uilebomen, dan gemiddeld in Den Haag.

  Sociale leefbaarheid

  Hoe gezond zijn de inwoners, hoeveel hebben er overgewicht en hoeveel mensen zijn eenzaam? Dit zijn onderwerpen die de sociale leefbaarheid van de wijk laten zien.

  Lichamelijke gezondheid

  Bron: DHIC/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 2020
  Eenheid: in procenten

  Het deel bewoners met een goede gezondheid is in Voorhout iets hoger (82%) dan in Uilebomen en gemiddeld in Den Haag (beide 75%).

  Ook het deel bewoners met 1 of meer langdurige ziekten en het deel bewoners met overgewicht is in Voorhout wat lager (27%) dan in Uilebomen en in Den Haag gemiddeld (33%).

  Leefstijl

  Bron: DHIC/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 2020
  Eenheid: in procenten

  Het deel bewoners dat geen of maximaal 1 glas alcohol op een dag drinkt is in Voorhout (34%) lager dan in Uilebomen en heel Den Haag (allebei 52%). In Voorhout wordt dus naar verhouding meer alcohol gedronken.

  Het deel dat rookt is in Voorhout (22%) niet heel anders dan in Uilebomen en het gemiddelde in Den Haag (beide 21%).

  Psychische/sociale gezondheid

  Bron: DHIC/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | 2020 Eenheid: in procenten

  Het deel bewoners in Uilebomen dat ernstig eenzaam is, is in Uilebomen iets hoger (18%) dan in Voorhout en heel Den Haag (16%).

  Bewoners in Uilebomen hebben een even hoog risico op een angststoornis of depressie dan in Den Haag gemiddeld (10%). In Voorhout is dat iets lager (8%).