Wijkagenda Bouwlust en Vrederust 2021-2025

  Inwoners, ondernemers, wijkorganisaties in Bouwlust en Vrederust en de
  gemeente gaan met de wijkagenda de komende vier jaar samen werken aan
  een wijk waar het prettig(er) is om te wonen, te werken en te verblijven. Zij
  hebben samen de belangrijkste verbeterpunten en acties bepaald. Samen
  zorgen zij dat de wensen, visie en kracht van de bewoners aansluiten bij de
  doelen van de wijkagenda.

  Voor de wijkagenda zijn wijktafels georganiseerd met bewoners, partners en diensten. Daarnaast zijn er in Bouwlust enquêtes verstuurd en zijn er wijkreporters op pad gegaan om verhalen bij de bewoners op te halen. Om de wensen van de bewoners nog verder in kaart te brengen is er actief met hen gesproken op verschillende plekken in de wijk. In totaal zijn er meer dan 1.200 bewoners betrokken bij het opstellen van de wijkagenda.

  Wijkagenda van Bouwlust en Vrederust. De inhoud van de afbeelding wordt op deze pagina beschreven.
  Wijkagenda van Bouwlust en Vrederust. De inhoud van de afbeelding wordt op deze pagina beschreven.

  Wijkprofiel als basis

  De basis voor de wijkagenda is het wijkprofiel. Daarin staan alle gegevens over de wijk, onder andere over de bewoners, wonen, werk en inkomen. Die gegevens komen van de gemeente, landelijke partijen als het CBS en de politie en uit gesprekken met organisaties en bewoners in de wijk. Een deel van deze cijfers staat in de leefbaarheidscirkel. Daarin staan alle gegevens over de leefbaarheid in een buurt of wijk bij elkaar.

  Bekijk het wijkprofiel Bouwlust en Vrederust

  Prettig wonen

  In een schone en groene wijk is het prettig wonen. Daarom is er de komende vier jaar veel aandacht voor een schone en groene wijk.

  Aandachtspunten

  • een schone leefomgeving
  • bewoners meer betrekken bij de wijk
  • woningcorporaties en bewoners kijken naar de ontwikkeling en gebruik van de binnentuinen

  Aanpak

  • bewoners beter informeren over hoe ze een melding van verstoring of vervuiling kunnen doen
  • onderzoeken of er experimenteer-ruimte voor bewoners kan komen
  • schoonmaakacties
  • werven van wijkambassadeurs

  Samen is leuker

  Een groot deel van de kracht van Bouwlust en Vrederust zit in de bewoners. Met het oog op de herstructureringen die de komende jaren op de agenda staan is het zeer belangrijk deze samenhang te behouden. De komende vier jaar zetten wij ons in op het verder versterken van de samenhang tussen de bewoners.

  Aandachtspunten

  • meer laagdrempelige ontmoetingsplekken
  • meer activiteiten op straat
  • meer kunt en cultuur in de wijk

  Aanpak

  • stimuleren van wijk- en buurtinitiatieven
  • meer werkgelenheid creëren in de wijk

  Veiliger in de wijk

  Op papier zijn Bouwlust en Vrederust veilige wijken, maar de bewoners ervaren dit anders. De komende jaren moeten bewoners hun buurt als veiliger dan nu gaan ervaren.

  Aandachtspunten

  • veiligheidsgevoel vergroten
  • betere communicatie tussen gemeente/bewoners, en bewoners/bewoners

  Aanpak

  • meer buurtpreventieteams
  • onveilige buitenruimte aanpakken
  • Vreedzame wijk uitbreiden

  Jeugd heeft de toekomst

  Elke jongere in Bouwlust en Vrederust verdient het om goed en fijn op te groeien. De komende vier is daarom veel aandacht voor ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren.

  Aandachtspunten

  • meer inspraak voor jongeren
  • ouders zijn meer betrokken in de wijk
  • een plek waar jongeren kunnen ontspannen, ontwikkelen en bijdragen aan de wijk

  Aanpak

  • sporten met streetsportcoaches
  • voor meer werkgelegenheid zorgen in de wijk
  • samen met de jongeren uit de wijk een plan maken voor een jongerencentrum

  Het wijkprofiel

  In het wijkprofiel Bouwlust en Vrederust vindt u de belangrijkste informatie over de wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

  Bekijk het wijkprofiel