Wijkagenda Bezuidenhout-West 2023-2026

  Inwoners, ondernemers, wijkorganisaties in Bezuidenhout-West (BZHW) en gemeente gaan met de wijkagenda de komende vier jaar samen werken aan wijk waar het prettig(er) is om te wonen, werken en te verblijven. Zij hebben samen de belangrijkste verbeteringen en acties bepaald. De wijkagenda helpt ze om die samen uit te voeren.

  De gemeente verzamelt data over alle Haagse wijken. Daarnaast hebben we een enquĂȘte afgenomen. Hieruit blijkt dat de meeste mensen in Bezuidenhout-West fijn wonen: de wijk krijgt een 7,1. Mensen omschrijven de wijk als een rustige wijk waar allerlei bewoners gezellig door elkaar wonen. Mensen ergeren zich aan het afval op straat, de rommelige bestrating. Ze zouden graag meer groen zien. Daarnaast geven mensen aan dat er relatief weinig voorzieningen in de wijk zelf zijn. De wijk staat ook wel bekend als het Gallisch dorp.

  Wijkagenda van Bezuidenhout-West. De inhoud van de afbeelding wordt op deze pagina beschreven.
  Wijkagenda van Bezuidenhout-West. De inhoud van de afbeelding wordt op deze pagina beschreven.

  Wijkprofiel als basis

  De basis voor de wijkagenda is het wijkprofiel. Daarin staan alle gegevens over de wijk, onder andere over de bewoners, wonen, werk en inkomen. Die gegevens komen van de gemeente, landelijke partijen als het CBS en de politie en uit gesprekken met organisaties en bewoners in de wijk. Een deel van deze cijfers staat in de leefbaarheidscirkel. Daarin staan alle gegevens over de leefbaarheid in een buurt of wijk bij elkaar.

  Bekijk het Wijkprofiel Bezuidenhout-West

  Het wijkcentrum is voor iedereen het bruisende hart van de wijk

  Het wijkcentrum wordt van iedereen. U ontmoet er buurtgenoten, kunt er zaken regelen en zelf activiteiten organiseren.

  Aandachtspunten

  • Meer activiteiten voor verschillende doelgroepen in het wijkcentrum
  • Meer diensten in het wijkcentrum
  • Hulp is makkelijk benaderbaar en snel te vinden

  Aanpak

  • Het wijkcentrum ook in de weekenden te laten draaien op vrijwilligers
  • Verschillende activiteiten te organiseren (van cultuuravond tot kinderdisco)
  • Te onderzoeken welke (gemeentelijke) diensten in het wijkcentrum kunnen komen
  • Te lobbyen voor een huisarts die spreekuur houdt in het wijkcentrum

  Veilige en schone wijk

  We gaan samen zorgen dat de wijk schoon, netjes en veilig wordt. Zeker voor de routes waar mensen de wijk binnen komen of verlaten, geldt dat mensen zich welkom moeten voelen.

  Aandachtspunten

  • Meer en diverser groen
  • Samen zorgen voor een schone wijk
  • Samen zorgen voor een vriendelijke en groene uitstraling van de looproute naar Den Haag CS

  Aanpak

  • Te kijken naar de mogelijkheden van herinrichting Schenkviaduct
  • Samen met buurtbewoners verloedering tegen te gaan: opruimacties en aanpak voortuinen
  • Kunstgras in de voetbalkooi te plaatsen

  Gelijke toekomstkansen voor kinderen

  Bezuidenhout-West wordt een wijk waarin iedereen aan hun toekomst kan werken.

  Aandachtspunten

  • Taalachterstanden bij kinderen tegengaan
  • Leuke en leerzame activiteiten in de wijk

  Aanpak

  • Nauwer met de tijdelijke school in de wijk samen te werken
  • Voorleesmiddagen in het wijkcentrum te organiseren
  • Koffieochtenden in het wijkcentrum voor ouders te organiseren
  • Aandacht te blijven vragen voor een permanente school in de wijk

  Het wijkprofiel

  In het wijkprofiel Bezuidenhout-West vindt u de belangrijkste informatie over de wijk. Deze informatie wordt ondersteund met gegevens en verhalen uit de wijk.

  Bekijk het wijkprofiel

  Downloads

  1. Praatplaat 2023 Wijkagenda Bezuidenhout West (PDF, 1.3 mb)

   download