“Doordat je via Polka in contact komt met andere culturen, ontstaat er meer begrip voor elkaar”

Anna Kowalska woont al 24 jaar in Den Haag. Zij richtte Polka op, een centrum voor Poolse Vrouwen. Ze delen er hun ervaringen en steunen elkaar in zowel het zakelijke als het privéleven. Gosia Kaczmarczyk werkt sinds twee jaar als vrijwilliger voor Polka. Zij is de coördinator in Laak. Polka opende daar in de zomer van 2023 een tweede locatie.

Anna Kowalska en Gosia Kaczmarczyk van Polka

“Vanuit een onderzoek dat Anna zes jaar geleden voor de gemeente deed naar de behoeftes van Poolse vrouwen, is Polka ontstaan. Polka betekent Poolse vrouw. In eerste instantie was het centrum er om Poolse vrouwen een veilige plek te bieden en hen juiste informatie te geven over het leven en werken in Nederland. Maar we ontdekten dat veel Poolse vrouwen ver onder hun niveau werken en hun talenten niet optimaal benutten. Daarom bieden we nu bij Polka ook handvatten om jezelf beter te ontplooien. En we houden informatieavonden over rechten en plichten, en verwijzen vrouwen naar de juiste instanties. Wat zijn je rechten als huurder, hoe werkt de zorg, het onderwijs, wat zijn de culturele verschillen, dat soort zaken. Bij Polka stimuleren we deelname aan de Haagse gemeenschap.

Sleutel tot integratie

Polka is belangrijk en succesvol. Daarom kregen we het verzoek van de gemeente om een tweede locatie in Laak op te tuigen, in het VrouwenBuurtLab. De gemeente ziet gelukkig ook dat de vrouwen binnen de Poolse gemeenschap de sleutel tot integratie zijn. Binnen onze cultuur zorgen de vrouwen voor de kinderen. Via hen komen ze als eerste in aanraking met de taal, de zorg en het maatschappelijke leven. Overigens is het nu ook weer niet zo dat hier helemaal geen mannen komen. In de steungroep die begeleid wordt door een gediplomeerde gezinstherapeute en levenscoach, zitten ook mannen. En dat gaat heel goed.

Via sociale media bereiken we veel Polen in Den Haag. Polen zijn blijkbaar erg actief in communicatie, want er zijn veel bestaande Poolse (social)mediakanalen waar we gebruik van maken. En het gemeentelijke mobiele informatiepunt (‘de bus’) dat steeds op andere punten in de wijken staat, werkt ook goed om mensen te bereiken. We kunnen niet zonder Gosia, die de missie van Polka steunt met heel haar hart! Gosia heeft ook een actieve rol in het bereiken van de Poolse vrouwen in dit stadsdeel, ze is ons gezicht in Laak.

Anna Kowalska en Gosia Kaczmarczyk van Polka

Uit de bubbel

Je ziet dat Poolse vrouwen in Laak kleine groepjes vormen waarin ze elkaar helpen. Die vrouwen willen we uit hun kleine bubbel halen en ze binnen de hele groep laten floreren. Van daaruit kunnen ze zich beter ontplooien en ontdekken wat de wijk hen allemaal te bieden heeft. Doordat je via Polka in contact komt met andere culturen, ontstaat er meer begrip voor elkaar. Hierin valt echt een grote winst in te behalen. Zelf hebben we dit traject ook doorgemaakt en ervaren als een warm bad, dat we alle vrouwen toewensen. We sporen vrouwen die hier al komen aan om ook andere vrouwen te enthousiasmeren een keer mee te komen. Op die manier hopen we een steeds grotere groep te bereiken. Oók de Polen die hier tijdelijk verblijven.”

“Het Poolse volk is vrij individueel ingesteld en heeft van oorsprong weinig op met de overheid. Op een laagdrempelige manier bieden we veiligheid, informatie, vertrouwen en saamhorigheid. Doordat we zo actief zijn met Polka, voelen we ons veel meer onderdeel van een gemeenschap dan in Polen zelf. Onze wens is dat alle inwoners van Laak dit gemeenschapsgevoel mogen ervaren.”