Henk en Sigrid: “Laak is absoluut in opkomst”

Wijkberaad Laak Centraal is de oudste bewonersorganisatie van Den Haag. Henk van Schepen zit sinds 2 jaar in het wijkberaad; Sigrid Grotens draait al 22 jaar mee. Het wijkberaad is de schakel tussen bewoners en gemeente.

Henk en Sigrid

“Wij zorgen ervoor dat informatie van de gemeente bij de bewoners komt en de wensen of klachten van de bewoners bij de gemeente. Eerst zaten we in het hart van Laak, naast de Bibliotheek, en hadden we heel veel aanloop. Nu zitten we bij HVV in een prachtig kantoor, maar zonder bezoekers… daar zitten we dan met onze mooie folders.” Sigrid en Henk zijn het erover eens, het wijkberaad moet terug de wijk in.

Sigrid is geboren en getogen in Laak en kan zich geen leven buiten Laak voorstellen. “Eén grote familie is het, mensen helpen elkaar, een dorp in de stad noem ik het altijd.” Henk kan het beamen: “Ik kwam 26 jaar geleden vanuit Bezuidenhout in Laak wonen. Na mijn scheiding was Laak de enige betaalbare plek. Ik heb me hier altijd welkom gevoeld. Buren kennen elkaar. Dat heb ik nog niet eerder zo ervaren. De media schildert Laak af als een slechte wijk, maar als er hommeles is, dan komt dat vaak van buitenaf. De bewoners van Laak willen ook gewoon rustig wonen. Het beeld dat door de media wordt geschetst is al lang achterhaald.”

Henk en Sigrid bij Wijkberaad Laak Centraal

Buiten de boot

“Er is wel een groep die buiten de boot valt, de arbeidsmigranten die hier permanent zijn komen wonen. Wij werken er hard aan om aansluiting te vinden. Er zijn Poolse organisaties die daar ook hard aan werken. Die samenwerking gaat zeker zijn vruchten afwerpen, maar we zijn er nog lang niet”, zegt Sigrid, “we zijn allemaal mensen in Laak, we hebben allemaal dezelfde wensen. Als we elkaar beter gaan begrijpen, dan komt het goed.

Natuurlijk kent Laak problemen. We hebben niet voor niets een brandbrief geschreven. De gemeente gaf daar gehoor aan en al snel kwamen alle bewonersorganisaties bijeen met de stadsdeelwethouder en burgemeester Van Zanen. De wethouder bood aan om tafelgesprekken in te voeren. De bewonersorganisaties hadden van tevoren afgesproken, geen praatsessies en geen stickertjes plakken. Geen plan, dan ook geen gesprek! Dat was ons antwoord; we deden bij wijze van spreken het licht uit.

En de gemeente heeft geluisterd, want ze kwamen terug met het actieplan Laak, een concreet plan waar we ons allemaal voor inzetten. Door het actieplan staat Laak ook weer op de kaart bij de gemeente. We worden eindelijk weer gezien en je voelt nu in de wijk een nieuwe energie. Het wordt nog wel wat.”

“Laak is een initiatiefrijke wijk en daar komen ook magazines en nieuwsbrieven uit voort. Er worden zoveel bijzondere verhalen geschreven! Genoeg voor een beeldend koffietafelboek, dat wat mij betreft in heel Laak mag komen te liggen”, wenst Henk. “Iedereen, van welke afkomst, kleur of cultuur heeft een verhaal,” vult Sigrid aan. “We moeten bereid zijn naar elkaar te luisteren en te begrijpen waarom iemand iets zegt, ook al zijn we het niet altijd met elkaar eens. Dan zullen we weer het mooie Laak worden dat we kenden. Laak is in opkomst, absoluut!”