“Je wint tijd terug doordat problemen ook echt worden opgelost”

Mariëlle Schingenga. Wim Jabroer en Evelien van der Schoor zijn huisarts bij Gezondheidspunt Laakkwartier. Een ogenschijnlijk heel gewone praktijk met nogal wat ongewone vragen van patiënten.

“Veel patiënten komen met onduidelijke klachten over hoofdpijn of vermoeidheid. Dan blijkt na onderzoek een heel andere problematiek de oorzaak te zijn. Soms is dat een lekkende kraan waardoor ze langdurig niet kunnen slapen, of geldproblemen die stress geven, alcoholgebruik of andere zaken buiten het medische domein. Als huisarts voel je je dan gefrustreerd dat je niet kan helpen.

Huisartsen Mariëlle Schingenga en Evelien van der Schoor. Huisarts Wim Jabroer staat niet op de foto vanwege een spoedgeval.

Verwijs je de patiënt door, dan komen ze in de praktijk toch vaak weer bij ons terug. Voor veel mensen zijn wij een autoriteit waar ze hun hoop op vestigen. Er zijn ontzettend veel goede hulpverleners in Laak, maar de samenwerking ontbrak. Daardoor konden patiënten hun weg niet goed vinden wanneer er een multidisciplinaire aanpak nodig was. Die ontbrekende schakel zijn wij nu geworden. We overleggen binnen een heel team van hulpverleners uit het sociale domein, CJG en GGZ… het Krachtige Basiszorg team. Het is een manier van kijken, leren en doen door álle professionals op gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie in de wijk. De patiënt en het probleem zijn bekend bij de hele keten, waardoor er een gerichte aanpak op touw wordt gezet. Deze wijkgerichte aanpak is een opluchting voor zowel de patiënt als voor ons, want niets is zo frustrerend als machteloos toekijken. 

In het wijkteam zitten de sleutelfiguren van de hulpverlening. We bespreken in dat team het probleem en de mogelijke aanpak. Dat kan ook iets als hulp bij het oplossen van een burenruzie zijn, want dit kan een grote stempel drukken op de gezondheid. Ook woningverbetering in het geval van schimmels en vochtproblemen, of het bieden van schuldhulpverlening is onderdeel van de gezamenlijke aanpak. Allemaal zaken die binnen het team worden opgepakt waardoor de patiënt niet meer steeds bij de huisarts hoeft aan te kloppen.

Elke zes weken hebben we overleg met de keten. Dan horen we hoe het gaat en wat het resultaat is geweest. De keten leert ook van elkaar over welke hulpverlening er allemaal is en hoe ze krachten kunnen bundelen. Doordat alle partijen op de hoogte zijn van de problematiek hoeft de patiënt, die soms de Nederlandse taal niet goed spreekt, niet steeds het probleem opnieuw uit te leggen.

Huisartsen Mariëlle Schingenga en Evelien van der Schoor. Huisarts Wim Jabroer staat niet op de foto vanwege een spoedgeval.

Deze gezamenlijke aanpak passen we nu zo’n drie jaar toe en het werkt goed! Wij hebben er misschien een taak bij, maar uiteindelijk win je die tijd weer terug doordat problemen ook echt worden verholpen. Evelien gaat zelfs nog een stapje verder. Zij heeft contact met burgerorganisaties in de wijk en ondersteunt initiatieven van bewoners zoals het VrouwenBuurtlab, het Logeerhuis en het Suikerhuis, een informatiepunt over diabetes. Die betekenen veel voor de wijkgerichte aanpak. Ook hebben we een speciaal wijkteam voor kwetsbare ouderen opgezet, om die doelgroep de juiste zorg te kunnen bieden. Evelien zit ook namens ons in de klankbordgroep van het actieplan Laak. Het is mede door haar feedback dat ‘gezondheid’ het 9de punt van het actieplan is geworden, naast thema’s zoals veiligheid, afval en wonen.

Nu er zoveel woningen in Laak worden bijgebouwd, maken we ons zorgen of er in de toekomst wel voldoende zorg zal zijn voor deze nieuwe bewoners. En of onze wijkgerichte aanpak houdbaar blijft als de zorgdruk overal toeneemt. Het blijft een kwetsbaar systeem, ook al is het bewezen effectief. We blijven vol goede moed doorgaan met deze aanpak voor Laak.”