“Ik hoop dat we in de toekomst meer één geheel worden”

Met 119 hagelnieuwe koopwoningen en appartementen aan de Trekvliet is Binck Eiland een vreemde eend in de Laakse bijt. Het complex ademt rust, is een groene oase en bijna volledig omringd door water. Arjen Barneveld is een van de kersverse bewoners. Ook is hij lid van de Binckhorstraad én de klankbordgroep van het actieplan Laak.

Arjen Barneveld

De overkant

“Ik woon nu ruim een jaar in Den Haag en raakte al snel betrokken bij de Binckhorstraad. Als nieuwe bewoner vind ik het belangrijk om actief te zijn in de wijk. Vanuit de contacten in de raad kwam ik ook terecht in de klankbordgroep van het actieplan Laak. De klankbordgroep controleert de gemeente op de uitvoering van het actieplan. Al gauw kwam ik erachter dat de meeste mensen niet eens beseffen dat Binckhorst onderdeel is van Laak. In de klankbordgroep hebben bewoners het ook steeds over ‘de overkant’. Zowel de Laakers als wij uit Binckhorst ervaren het water als een scheidslijn. Ik heb me ook wel afgevraagd of ik de aangewezen persoon ben om iets te vinden van het actieplan, omdat de problematiek zich meer afspeelt in het andere deel van Laak. Ik zie mezelf daarom meer als een verbindende factor tussen beide gebieden.

Hier op het eiland, met vooralsnog alleen maar koopwoningen, zijn er maar weinig problemen. Van overbewoning en armoede, thema’s in het actieplan, is hier bijvoorbeeld geen sprake. Leefbaarheid, veiligheid en verkeer zijn onderwerpen uit het plan die hier wel van toepassing zijn.

Minimaatschappij

In de toekomst komen er meer sociale huurwoningen bij. Dan verwacht ik dat de groep bewoners minder homogeen wordt. Een mix van huurders en kopers vormt al gauw een minimaatschappij. Omdat we omringd zijn door water zal het gebied zich toch anders ontwikkelen. In een hechte vorm, waar we fijn kunnen samenleven, hoop ik. Het lijkt me goed om nu al bezig te zijn met die vooruitzichten.

Ik voel me heel voorzichtig een nieuwe en verkennende Laaker, zeker vergeleken met de bewoners die echt met hun poten in de klei staan. Recent liep ik mee met de wijkschouw in de Binckhorst. Losse stoeptegels, afval, vergeten auto’s, ik begin steeds meer op de hoogte te raken van dit soort misstanden. Mijn aandeel voor nu zie ik vooral als bewustwording dat we onderdeel zijn van Laak, en het vergroten van die betrokkenheid.

Arjen Barneveld

Brug tekort

We hebben aan deze kant van het water hele mooie locaties voor bewonersbijeenkomsten, zoals de Fokker terminal. Maar omdat het lastiger is om er te komen zijn onze locaties nog een brug te ver, of liever gezegd, we komen een brug tekort. Ik hoop dat we in de toekomst meer één geheel worden met elkaar. Een Laak waar we gezond, sociaal en veilig samenleven. Wel met iets meer voorzieningen aan onze kant dan die er nu zijn. Maar ik heb geduld.”