Project

Mariahoeve van de toekomst

Gestart door Gemeente Den Haag

Nu

Wijkvisie Mariahoeve uit 2008

Straks

Nieuwe wijkvisie Mariahoeve tot 2050

Wat

De gemeente maakt een ambitiedocument (wijkvisie) voor de toekomst van Mariahoeve. In dat document staan de toekomstplannen voor de wijk. Bijvoorbeeld over de onderwerpen:

 • wonen
 • openbare ruimte (groen en wegen)
 • voorzieningen in de wijk
 • vervoer en bereikbaarheid

Het ambitiedocument is de basis voor de gebiedsvisie voor Mariahoeve.

Waar

Hele wijk Mariahoeve.

Waarom

Net als heel Den Haag is ook Mariahoeve volop in ontwikkeling. De gemeente wil de wijk goed voorbereiden op de toekomst. Daarom is het belangrijk alle plannen, ideeën en wensen voor de wijk goed op elkaar af te stemmen. Het ambitiedocument en de gebiedsvisie zorgen daarvoor.

Wie

Gemeente Den Haag samen met bewoners, ondernemers, woningcorporaties en wijkorganisaties.  

Planning

 1. Stap voltooidOnderzoeken Maart – mei 2024
  • Van 18 tot 22 maart 2024 konden bewoners hun mening geven over de toekomst van Mariahoeve.
  • Van 18 maart tot en met 7 april 2024 kon iedereen uit de wijk een digitale vragenlijst invullen.
  • Op 25 maart en 22 april 2024 gingen vertegenwoordigers van organisaties uit de wijk in gesprek over ideeën, dromen en wensen voor de toekomst van Mariahoeve in 2050.
  • Op 23 mei 2024 deelde de gemeente de resultaten van de onderzoeken met bewoners en vertegenwoordigers van organisaties uit de wijk. Bekijk de resultaten van de vragenlijst en bewonersavonden in PDF.
  1. Terugkoppeling En Resultaten Vragenlijst En Bijeenkomsten Ambitiedocument Mariahoeve 2024 (PDF, 858.5 kb)

   download
 2. Stap voltooidPlan maken April – oktober 2024
  • De gemeente maakt het concept ambitiedocument.
  • Bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers kunnen hun mening geven op het concept ambitiedocument. De gemeente verwerkt waar mogelijk de reacties.
 3. Huidige stapAfronden Najaar 2024
  • Naar verwachting  is in het najaar van 2024 het ambitiedocument klaar.
  • De gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders neemt hierna een besluit over het ambitiedocument.
Bloemenperk Mariahoeve

Omgevingsvisie 2050

De gemeente maakt voor de hele stad de Omgevingsvisie 2050. Het ambitiedocument Mariahoeve 2050 is de 1e stap voor de toekomstvisie van Mariahoeve. Rond de zomer van 2024 wil de gemeente het concept ambitiedocument Mariahoeve 2050 af hebben. Tijdens stap 2 maakt de gemeente een gebiedsvisie voor de wijk. Deze gebiedsvisie vervangt het bestemmingsplan.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit project? Stuur dan een e-mail naar mariahoevevandetoekomst@denhaag.nl.