Project

Aanpassen tramlijn 6 voor nieuwe tram

Gestart door Gemeente Den Haag

Nu

Tramlijn 6 niet toegankelijk voor iedereen

Straks

Toegankelijke tram met lage instap en meer ruimte voor reizigers

Wat

Er komt een nieuwe tram op de route van tramlijn 6. De gemeente past daarom rails, straten en tramhaltes aan. De haltes worden iets hoger. Daardoor kunnen reizigers met de rolstoel of kinderwagen makkelijk de tram in en uit. De gemeente past ook de buitenruimte aan. Bijvoorbeeld door:

 • buitenruimte veiliger te maken
 • meer groen

De nieuwe tram is:

 • langer dan de tram die nu rijdt
 • ruimer, met meer zitruimte
 • duurzamer
 • koel in de zomer en warm in de winter
 • met lage instap

Waar

De tramlijn rijdt in Bezuidenhout, Mariahoeve en Leidschendam-Voorburg. Het werk is in de straten:

 • Juliana van Stolberglaan
 • Stuyvesantplein
 • Loudonstraat
 • Het Kleine Loo
 • Hofzichtlaan

En bij de tramhaltes:

 • Stuyvesantplein
 • Carel Reinierszkade
 • Reigersbergenweg
 • Vlamenburg
 • Hofzichtlaan
 • Margarethaland

Waarom

Den Haag groeit. Ieder jaar komen er meer bewoners bij. Zij gaan ook reizen. Daarom werkt de gemeente aan betere openbaar vervoer.

Wie

Gemeente Den Haag, Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en HTM

Planning

 1. Stap voltooidOntwerpen 2022-2023
  • De gemeente maakte schetsontwerpen en een concept voorlopig ontwerp
  • De gemeente organiseerde 12 oktober 2022 een informatiebijeenkomst voor bewoners over de nieuwe trambaan
 2. Stap voltooidInspraak 1 juli – 20 september 2024

  U kunt van 1 juli tot en met 20 september 2024 uw mening geven over het concept voorontwerp. Dit heet een zienswijze. De gemeente verzamelt al deze zienswijzen en kijkt of er wijzigingen in het ontwerp nodig zijn. 

  Daarna gaat het ontwerp voor goedkeuring naar de gemeenteraad. 

  U kunt op 3 manieren op mening geven op het ontwerp (zienswijze indienen):

  E-mail

  Brief

  Stuur uw brief naar:

  Gemeente Den Haag
  Secretariaat DSO/Mobiliteit
  O.v.m.: zienswijze voorontwerp tramlijn 6C
  Postbus 12600
  2500 DJ Den Haag

  Mondeling

  U kunt ook telefonisch uw zienswijze bespreken met een medewerker van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling. U kunt hiervoor een afspraak maken met het secretariaat van DSO/Mobiliteit. Bereikbaar via telefoonnummer 14 070.

  Inloopavond

  Ook organiseert de gemeente 9 juli 2024 een inloopavond. Daar kunt u meer informatie krijgen over het voorontwerp tramlijn 6C. 

  Tijd: 16:30 tot 19:30 uur 
  Adres: Adventkerk Den Haag Robijnhorst 197.

 3. Stap voltooidOntwerpen 4e kwartaal 2024
  • De gemeente start in het 4e kwartaal van 2024 met het definitieve ontwerp
 4. Stap voltooidVoorbereiden 2026
  • Naar verwachting starten de voorbereidingen voor de bouw in 2026
 5. Stap voltooidUitvoeren 2026 – 2027
  • Naar verwachting is de trambaan in 2027 klaar.

Werkzaamheden

De gemeente maakt de straten en haltes klaar voor de nieuwe tram. Dit gebeurt er:

 1. Stuyvesantplein
  • halte Stuyvesantplein verplaatsen naar de Loudonstraat
  • bomen kappen en nieuwe bomen planten
  • aantal parkeerplekken verplaatsen voor fietsstroken
 2. Juliana van Stolberglaan
  • halte Stuyvesantplein verplaatsen naar de Loudonstraat
  • halte Oostinje en Ternoot blijven bestaan. Er verandert niets, daarom zijn hier geen tekeningen van.
  • bij oude halte fietspad doortrekken
  • bij nieuwe halte komen nieuwe parkeerplaatsen
 3. Loudonstraat
  • een halte in het midden van de Loudonstraat
  • er komen fietsstroken
  • verplaatsen parkeerplaatsen en laad- en losstrook ter hoogte van de middenhalte
 4. Halte Carel Reinierszkade
  • halte wordt toegankelijk
  • meer groen
  • 1 kant van de halte toegankelijk in plaats van 2
 5. Halte Reigersbergenweg
  • halte wordt toegankelijk
  • meer groen
  • 1 kant van de halte toegankelijk in plaats van 2
 6. Halte Vlamenburg
  • halte wordt toegankelijk
  • meer groen
  • 1 kant van de halte toegankelijk in plaats van 2
  • oversteek tussen perrons gaat weg
 7. Halte Hofzichtlaan
  • halte wordt toegankelijk
 8. Halte Margarethaland
  • halte toegankelijk maken voor nieuwe tram
  • (omgeving) halte groener maken

Ontwerpen nieuwe haltes

 1. Bomenbalans 6C (PDF, 3 mb)

  download
 2. Voorlopig ontwerp tramlijn 6C (PDF, 1.6 mb)

  download
 3. Voorlopig ontwerp tramlijn 6C (PDF, 1.4 mb)

  download
 4. Voorlopig ontwerp tramlijn 6C (PDF, 2.5 mb)

  download
 5. Voorlopig ontwerp tramlijn 6C (PDF, 1.5 mb)

  download
 6. Tramlijn 6 Hele Lijn (PDF, 4.5 mb)

  download

In beeld: haltes en straten werkzaamheden nieuwe tram

Vlamenburg
Stuyvesantplein
Reigersbergenweg
Loudonstraat
Carel Reinierszkade
Margarethaland
Halte Hofzichtlaan
Stuyvesantplein
Stuyvesantplein
Tramrails en haltes in Bezuidenhout en Mariahoeve. De trambaanwordt binnenkort vernieuwd en op een aantal plekken wordt ook de omliggende infrastructuur aangepast.

Geplande evenementen

Wat is er al gedaan?

 1. 12 oktober 2023: Informatiebijeenkomst vernieuwen tramlijn 6

  12 oktober 2023 was de inloopbijeenkomst over het vernieuwen en aanpassen van tramlijn 6. De gemeente vertelde over de plannen.

  Informatiebijeenkomst in beeld

  Lees meer informatie over de tramlijn op Aanpassen tramlijn 6 voor nieuwe tram.

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar het projectbureau: projectbureau-nrr@denhaag.nl. Of bel naar telefoonnummer 06 – 51 40 89 51.

Lees veelgestelde vragen over het aanpassen van tramlijn 6.

 1. Op de hoek van het Stuyvesantplein en de Juliana van Stolbergstraat staan vaak auto’s geparkeerd van bezoekers van de avondwinkel. De bocht is daar smal. De auto’s zorgen ervoor dat fietsers, auto’s en tram niet goed kunnen rijden. Kan op de rode strook op de hoek een ronde plantenbak komen om overlast te voorkomen en de situatie veiliger te maken?

  Deze regel helpt niet bij het illegaal parkeren. Het probleem verplaatst dan naar een andere plek. En het past ook niet bij bestaande regels over parkeren. Parkeeroverlast kunt u melden bij Handhaving.

 2. De nieuwe tramhaltes bij station Mariahoeve zijn verder weg. Kunnen de haltes weer naar de oude plek terug?

  Nee, deze kan niet terug. De nieuwe haltes moeten voelden aan regels en standaarden voor toegankelijkheid van HTM en de gemeente. De oude halte is in een tunnelbak en op een helling. Het is technisch niet mogelijk om daar een toegankelijke halte te maken. Er zijn andere haltes op loopafstand, zoals de halte Mariahoeve aan de overkant van het viaduct.

 3. Is het mogelijk om Tram Waarschuwingslichten (TWL) te plaatsen langs de rijbaan op het Stuyvesantplein? Dit voor de tegemoetkomende tram vanuit de Loudonstraat.

  De gemeente werkt nu nog aan het Voorlopig Ontwerp. Wanneer zij start met het maken van een Definitief Ontwerp, kijkt de gemeente hier samen met HTM naar. Misschien komt er een Tram Waarschuwing Installatie (TWI) op de Juliana van Stolberglaan met de aansluiting richting het Stuyvesantplein. Dit is licht en geluid om te waarschuwen voor trams. 

 4. Is het mogelijk om op de Juliana van Stolberglaan, Sibergstraat, Loudonstraat en omgeving parkeervakken te maken?

  In de Loudonstraat en Juliana van Stolberglaan komen nieuwe parkeerplaatsen met belijning. Sibergstraat valt buiten het project.

 5. Wat gebeurt er met het zebrapad? En komen er geleidelijnen?

  De gemeente volgt bij het ontwerpen de regels van het Handboek Openbare Ruimte. Ook wordt het Voorlopig Ontwerp beoordeeld tijdens een overleg over verkeerszaken. Medewerkers van de gemeente kijken dan objectief naar het ontwerp.

  Op plekken waar het gevaarlijk kan zijn, plaatst de gemeente geleidelijnen. Op andere plekken gebruikt de gemeente natuurlijke gidslijnen. Bijvoorbeeld gebouwen, gras en stoepen.

 6. Mensen steken overal over de trambaan. Ook dwars door de haag. Hoe kan dit voorkomen worden?

  De gemeente haalt de bestaande haag (heggen) weg om de trambaan opnieuw in te richten. Er komen nieuwe heggen terug aan beide kanten van de tramsporen. Net zoals ze er eerst waren.

  Halte het Kleine Loo: de gemeente maakt de heggen korter bij de kruispunten. Hierdoor heeft de trambestuurder beter zicht. Dat verbetert de veiligheid van het verkeer. De gemeente gaat geen hekken plaatsen. Daar kunnen mensen overheen klimmen. Een heg is breder. En ziet er ook mooi groen uit.

  Halte Vlamenburg: de halte blijft aan 1 kant open. Dit omdat er mensen vanaf de halte naar het vernieuwde winkelcentrum kunnen gaan.  Ter hoogte van de oude oversteek plaatst de gemeente een hek om illegaal oversteken te voorkomen. 

 7. Komen er looplijnen (geleidelijnen) over het plein?

  De gemeente volgt bij het ontwerpen de regels van het Handboek Openbare Ruimte. Ook wordt het Voorlopig Ontwerp beoordeeld tijdens een overleg over verkeerszaken. Medewerkers van de gemeente kijken dan objectief naar het ontwerp.

  Op plekken waar het gevaarlijk kan zijn, plaatst de gemeente geleidelijnen. Op andere plekken gebruikt de gemeente natuurlijke gidslijnen. Bijvoorbeeld gebouwen, gras en stoepen.

 8. De voorgestelde nieuwe locatie voor een middenhalte op de Loudonstraat voelt niet logisch. Kan hier een betere plek voor komen?

  Tijdens het Schets Ontwerp (SO) bekeek de gemeente verschillende plekken. De locatie in de Loudonstraat is volgens de regels van de gemeente de beste.

  Bij de haltes van het Stuyvesantplein en Juliana van Stolberglaan is niet genoeg ruimte voor de langere tram en rolstoeltagankelijke halte. Daarom verplaatsen deze haltes naar de Loudonstraat. Hier komt een halte in het midden, met een platform aan de kant van het plein. Een halte in het midden is smaller dan twee losse haltes aan de zijkant.

  Ook komen er fietsstroken in de Loudonstraat. Zo kunnen fietsers veilig langs de tram rijden. Hierdoor verdwijnen de parkeerplekken. En de plekken om te laden en lossen bij de voormalige kringloopwinkel. 

  De plekken om te laden en lossen kunnen verplaatsen naar de voorkant van het gebouw op het Stuyvesantplein. En er is ruimte aan de Juliana van Stolberglaan om wat parkeerplekken terug te krijgen.

 9. In de Loudonstraat verdwijnen parkeerplaatsen. Komen er nieuwe voor terug?

  Er komen nieuwe parkeerplaatsen op de Juliana van Stolberglaan (achter het fietspad).

 10. Komt er meer groen en fietsparkeerplaatsen?

  Ja, waar mogelijk komen er fietsparkeerplaatsen. Op het Stuyvesantplein komen meer bomen.

 11. Er komen ondergrondse vuilcontainers ter hoogte van de Spar. Kunnen deze aan de andere kant van de Juliana van Stolberglaan komen?

  Dit is niet mogelijk. De vuilcontainers blijven op het plein (noordzijde). Andere plekken zijn te ver weg. Er is dan geen goede verdeling van vuilcontainers in de buurt. Andere plekken zijn ook niet mogelijk door kabels en leidingen.

 12. Blijft halte Oostinje?

  Ja, deze tramhalte blijft.