Project

Aanpassen kruispunt Binckhorstlaan/Zonweg

Gestart door Gemeente Den Haag

Nu

Onveilig kruispunt

Straks

Veilig kruispunt met drempels en meer ruimte voor fietsers

Wat

De gemeente past het kruispunt van de Binckhorstlaan en de Zonweg aan. Op de Binckhorstlaan komen verkeersdrempels. Ook krijgen fietsers meer ruimte. Hierdoor wordt het kruispunt verkeersveiliger. 

Waar

De kruising van de Binckhorstlaan met de Zonweg.

Waarom

Om de veiligheid van het verkeer te verbeteren.

Wie

De gemeente Den Haag voert de werkzaamheden uit.

De aanpak van de kruising is onderdeel van mobiliteitsmaatregelen voor CID-Binckhorst. Het Rijk en de regio investeren samen in deze maatregelen. De partijen zijn:

  • gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg
  • ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
  • ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK)
  • provincie Zuid-Holland
  • metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Planning

De werkzaamheden starten 10 augustus 2024. En duren 2 weken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op: denhaag.nl/zonweg

Kruising Binckhorstlaan en Zonweg

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar binckhorst@denhaag.nl.