Project

Aanpak openbare ruimte Binckhorst 2023-2027

Gestart door Gemeente Den Haag

Nu

Openbare ruimte met veel asfalt

Straks

Ruimte voor groen en betere inrichting voor voetgangers en fietsers

Wat

De gemeente maakte een plan voor de buitenruimte in de Binckhorst. In het plan staat wat er in de buitenruimte verandert. Bijvoorbeeld:

 • minder asfalt
 • meer groen
 • opnieuw inrichten straten en wegen zodat fietsers, voetgangers, en auto’s allemaal veilig de weg kunnen gebruiken

De plannen staan in de Programmering Openbare Ruimte Binckhorst 2023-2027 (RIS315741).

Waar

In het plan staat welke straat en plekken in de Binckhorst (voor een deel) een nieuwe inrichting krijgen. De plekken staan in de Programmering Openbare Ruimte Binckhorst 2023-2027 (RIS315741) in 2 bijlages:

 • bijlage 1: faseringsdraaiboek
 • bijlage 2: programmering onbebouwde gemeentelijke kavels

Het gaat onder meer om de straten:

 • Meteoorstraat
 • Wegastraat
 • Zonweg

Waarom

De volgende jaren komen er veel nieuwe woningen bij in de Binckhorst. En komen meer mensen wonen en werken. De buitenruimte in de Binckhorst moet fijn zijn om in te wonen en werken. Daarom past de gemeente de buitenruimte stap voor stap aan.

Wie

Gemeente Den Haag.

Fietsers in de Binckhorst

Vernieuwen openbare ruimte in fases

De aanpak en vernieuwing van de buitenruimte in de Binckhorst gaat stap voor stap. Niet alles kan tegelijk. De planning hangt af van wanneer de woningen klaar zijn. Ook kan het zijn dat sommige straten en buitenruimte in de Binckhorst eerst een tijdelijke nieuwe inrichting krijgen.

In de Programmering Openbare Ruimte Binckhorst 2023-2027 (RIS315741) (bijlage 3: het transformatiekader) staat hoe de gemeente omgaat met de tijdelijke invulling van de buitenruimte. En er staat een planning voor de uitvoering (bijlage 1: faseringsdraaiboek). De gemeente kijkt elk jaar of de planning nog klopt. Zij geeft een rapport over hoe het gaat aan de gemeenteraad. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen meedenken over de plannen en de planning. Wanneer de planning niet meer klopt past de gemeente deze aan.

Kaart vernieuwen buitenruimte

De gemeente werkt aan de buitenruimte op deze plekken:

 • buitenruimte Frank is een Binck
 • buitenruimte Titaan
 • Callistoweg
 • Kasteeltuin
 • Komeetweg
 • Maanweg
 • Pegasusstraat
 • Siriusstraat
 • Trekvlietbrug
 • Wegastraat
 • Zonweg
Plekken waar de gemeente werkt aan de openbare ruimte

Nieuwe projecten buitenruimte Binckhorst

De gemeente verwacht in 2023 ook te starten met andere nieuwe projecten:

 • Zonweg
 • Wegastraat en omgeving
 • plan van aanpak over invullen van lege stukken grond van de gemeente

Onderdeel van gebied

Onderdeel van wijk

Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar binckhorst@denhaag.nl.