Veel bezoekers bij informatiemarkt Binckmarkt XL

Nieuws

De Binckhorst gaat een nieuwe fase in. Op woensdag 22 mei 2024 bezochten 150 bezoekers de Binckmarkt XL in de Caballero Fabriek. Het was de start van de online participatie. Ook konden bezoekers naar een informatiemarkt. En in werksessies meedenken en meedromen over hoe de Binckhorst er in 2050 uit moet zien.

Er was een middag- en avondprogramma. In de middag konden bezoekers te voet, per fiets of per boot de Binckhorst ontdekken. Er was veel belangstelling, de meeste tours waren volgeboekt. Om 18.00 uur opende wethouder Robert van Asten het avondprogramma. Dat bestond uit:

 • informatiemarkt
 • denksessies

In de denksessies konden bezoekers in groepen van 20 personen meedenken en dromen over de toekomst van de Binckhorst. De gemeente verzamelt alle ideeën en dromen. Om zo de Binckhorst van de toekomst vorm te geven. 

De thema’s van de droomsessies waren:

 • Samen in de Binckhorst: DNA & community
 • Leven in de Binckhorst: wonen, werken en voorzieningen
 • Bewegen in de Binckhorst: mobiliteit en hoofdinfrastructuur
 • Buiten in de Binckhorst: openbare ruimte en groenstructuur

Online meedenken

De Binckmarkt XL was ook de start van de online participatie. Iedereen kon tussen 22 mei en 12 juni meedenken over de toekomst van de Binckhorst via www.denhaag.nl/binckhorst2050.

Informatiemarkt

Op de Binckmarkt XL kregen bezoekers informatie over:

 • bereikbaarheid nu en in de toekomst
 • Omgevingsvisie van de gemeente
 • wijkagenda
 • doorontwikkeling van de Binckhorst
 • leerlingen van het John Dewey College lieten in spel Minecraft hun Binckhorst van de toekomst zien

Bekijk sfeerbeelden van het verslag op YouTube:

Veel meningen en ideeën

De gemeente hoorde op de Binckmarkt, maar ook online, al veel meningen en ideeën voor de Binckhorst van de toekomst. Voor de zomer laat de gemeente weten wat al deze meningen zijn. En wat zij daarmee gaat doen.