Molenwijk: Leefbaarheidsactie

Nieuws

Woensdag 29 november 2023 organiseerde de handhavingsorganisatie van de gemeente een leefbaarheidsactie in Molenwijk. Bewoners konden praten met medewerkers van de gemeente en politie over bijvoorbeeld afval, overlast en verkeersveiligheid.

Met de actie laat de gemeente zien hoe zij samen met verschillende partners en bewoners werkt aan een leefbare, schone en veilige wijk. Bij de actie waren medewerkers van de handhavingsorganisatie, groen- en milieubeheer, politie en het Mobiel Informatiepunt. Ook konden bewoners vragen stellen aan de voorlichter rattenoverlast. Het ‘afvalmonster’ liep rond en bewoners kregen folders.

Medewerkers van de handhavingsorganisatie, groen- en milieubeheer, politie en het Mobiel Informatiepunt tijdens de leefbaarheidsactie

Extra schoonmaakronde

Tijdens de actie maakte medewerkers van de Haagse Straatorganisatie extra schoon. Bewoners vertelden in de wijk vooral overlast te hebben door zwerfafval, ratten en foutparkeren. Ook moeten volgens de bewoners de handhavers beter zichtbaar zijn.

Controles in de wijk

Tijdens de actie sprak de gemeente met ongeveer 100 bewoners. Ook controleerde zij op foutparkeren. Zij deelde 10 boetes uit. De gemeente gaf 7 waarschuwingen en deed 4 meldingen af. Ook maakte zij rapportages van auto- en fietswrakken en controleerde 9 afvalcontracten. Hiervan waren er 2 niet in orde.

Medewerker van de handhavingsorganisatie controleert grofvuil op straat