Leefbaarheidsactie in Laak

Nieuws

Woensdag 25 oktober 2023 was er een leefbaarheidsactie op het Goeverneurplein. Bewoners konden praten met medewerkers van de politie en de gemeente. Zij spraken over bijvoorbeeld afval, overlast en verkeersveiligheid. Om samen te werken aan een leefbare, schone en veilige wijk.

Het ‘afvalmonster’ liep rond om aandacht te vragen voor de actie. Er werden flyers uitgedeeld. Bij de actie waren medewerkers van de handhavingsorganisatie, politie, groen- en milieubeheer en het Mobiel Informatiepunt. Ook konden bewoners vragen stellen aan de voorlichter rattenoverlast.

Tijdens de actie werd in de buurt extra schoongemaakt. Bewoners vertelden in de wijk vooral last te hebben van zwerfafval, ratten en foutparkeren. Volgens hen zouden ook de handhavers beter zichtbaar mogen zijn.


De gemeente en politie spraken met 106 bewoners. Ook controleerden zij op foutparkeren. En schreven zij 18 bekeuringen. Verder gaven zij 4 waarschuwingen en handelden 9 meldingen af. Ook maakten zij 16 verslagen van puincontainers, die zonder vergunning of melding op straat stonden.