Denk mee over de toekomst van Mariahoeve

Nieuws

Steeds meer mensen willen wonen en werken in Den Haag. Mariahoeve moet een ook in de toekomst een mooie, leefbare wijk zijn om in te wonen, werken, leren en ondernemen. Daarom maakt de gemeente een toekomstvisie voor de wijk voor 2050. Vanaf eind maart gaat de gemeente op verschillende momenten en plekken de wijk in om ideeën en meningen op te halen.    

Meedenken in maart en april

U kunt op verschillende momenten manieren meedenken over de toekomst van Mariahoeve. Medewerkers van de gemeente gaan vanaf eind maart 2024 de wijk in. Dit doen zij om ideeën, wensen en meningen te verzamelen voor het ambitiedocument Mariahoeve. Vanaf april 2024 zijn er ook meerdere bijeenkomsten in de wijk. Ook kunnen bewoners tot 7 april 2024 een digitale enquête invullen. Meer informatie over de toekomstvisie voor Mariahoeve staat op de pagina: www.denhaag.nl/toekomstmariahoeve.

Toekomstvisie voor Mariahoeve

Mariahoeve is gebouwd rond 1960. Het was toen een nieuwe groene wijk in een ook groeiende stad. Veel woningen in Mariahoeve zijn 50 jaar oud en toe aan een opknapbeurt. Er zijn meer woningen en voorzieningen nodig voor het aantal mensen dat in Den Haag woont en werkt, ook in Mariahoeve. De wijk gaat over op schone energie. Dat vraagt om duidelijke keuzes. Tussen wonen, werken en recreëren. Keuzes die het wederopbouwkarakter van de wijk behouden. En die de stad en de wijk veilig en leefbaar houden. Met voldoende voorzieningen die aansluiten bij de huidige en toekomstige bewoners van Mariahoeve. Daarom is het belangrijk alle plannen, ideeën en wensen voor de wijk en de stad goed op elkaar af te stemmen.

Wijkvisie tot 2050

De gemeente maakt nu voor de hele stad de Omgevingsvisie 2050. Voor Mariahoeve maakt de gemeente:

  • Ambitiedocument Mariahoeve 2050
  • Gebiedsvisie

Eerst maakt de gemeente het Ambitiedocument Mariahoeve 2050. Daarna maakt zij een gebiedsvisie voor de wijk. Deze gebiedsvisie vervangt het bestemmingsplan. Voor de zomer van 2024 wil de gemeente deze toekomstvisie voor de wijk af hebben.

Water bij flats aan de Zwedenburg in Mariahoeve