Bewoners denken mee over toekomstvisie Mariahoeve

Nieuws

De gemeente werkt aan een visie over de toekomst van Mariahoeve in 2050. Dat doet zij samen met de bewoners, ondernemers en met organisaties en partners uit de wijk. In maart en april 2024 dachten ruim 300 mensen uit de wijk mee. Daarmee is de 1e ronde van het onderzoek klaar. 

De gemeente nodigde iedereen in Mariahoeve uit om wensen en ideeën over de toekomst van Mariahoeve te geven. Dat deed zij via:

  • website
  • facebook
  • instagram
  • huis-aan-huis blad editie Haagse Hout
  • posters
  • flyers

Gesprekken op straat

Van 18 tot en met 22 maart 2024 stonden medewerkers van de gemeente op verschillende plekken in de wijk. Bijvoorbeeld bij winkelcentrum Mariahoeve en Ursulaland. Maar ook bij kindcentrum Diamanthorst. Zij praatten met bewoners over de toekomst van de wijk. In totaal deden 75 bewoners mee. Het bleek best lastig om 25 jaar vooruit te kijken en na te denken wat voor een wijk Mariahoeve dan moet zijn.  

Digitale vragenlijst

Niet iedereen heeft tijd voor een gesprek. Daarom was het tussen 18 maart en 7 april mogelijk om een digitale vragenlijst in te vullen. Dat kon op denhaag.nl/toekomstmariahoeve. In totaal vulden 195 bewoners de vragenlijst in. Dit alles heeft veel belangrijke informatie opgeleverd.

Werksessie

Ook organiseerde de gemeente 2 werksessies. Organisaties uit de wijk (wijkberaad Mariahoeve, politie en woningcorporaties) gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van Mariahoeve.

De groep komt in de 3e week van mei 2024 weer bij elkaar om verder te praten. Zij kregen hiervoor een uitnodiging.

Waarom een toekomstvisie voor Mariahoeve

Mariahoeve is een wijk uit 1960. Het was toen een nieuwe groene wijk in een groeiende stad. Ook in Mariahoeve van nu gebeurt veel. Net als in de hele stad, is het belangrijk de wijk goed voor te bereiden op de toekomst. En alle plannen, ideeën en wensen voor de wijk en de stad goed op elkaar af te stemmen. Het ambitiedocument Mariahoeve 2050 is de 1e stap hiervoor. In stap twee maakt de gemeente een gebiedsvisie voor de wijk. Deze gebiedsvisie vervangt het bestemmingsplan.

Ook meepraten?

De gemeente plant nieuwe bijeenkomsten voor iedereen die mee wil denken en praten over de toekomst van Mariahoeve. Wanneer de data van bijeenkomsten bekend zijn, leest u die op de pagina: denhaag.nl/toekomstmariahoeve