Dreven, Gaarden en Zichten: bouwen aan een betere buurt

Impressie van nieuwbouwproject Ruimzicht. Op de impressie twee appartementencomplexen met 3 verdiepingen. Tussen de gebouwen is een binnenplaats, met een glazen entree naar de woningen. In de binnenplaats zitten mensen aan picknicktafels en praten met elkaar.
Impressie van een nieuwbouwproject. Het gebouw heeft 6 verdiepingen met veel ramen en balkons. Op de stoep voor de woningen lopen mensen tussen stukken groen, gras en bomen.
Kinderen spelen op speelplaats. Op de bankjes ernaast kijken ouders toe.
Twee kinderen op straat in Dreven, Gaarden en Zichten. De straat wordt gescheiden door een stuk gras met bomen erop. In de parkeervakken naast het groen, en naast de woningen aan weerszijden van de straat, staan auto's geparkeerd.
Lachende buurtbewoners werken samen in de buurttuin. Ze planten plantjes en verwijderen onkruid van een stuk grond in de wijk.
Een jonge, glimlachende jongen staat in de buurttuin en houdt een schep en gele emmer, gevuld met bloemen en planten, vast.
Buurtbarbecue in Zuidwest. Op de voorgrond: bewoners van de buurt zitten op strobalen en eten soep. De soep wordt door een andere buurtbewoner in een ketel boven een kampvuur gemaakt. Op de achtergrond zitten buurtbewoners in een partytent en praten met elkaar. De barbecue vindt plaats op een stuk gras tussen appartementencomplexen in.
Buurtbewoners aan het tuinieren in de DGZ Gaarden in Zuidwest. De vrouw op de foto plukt courgettebloemen uit een plantenbed. Op de achtergrond zijn twee vogelverschrikkers te zien. De volkstuin ligt voor een appartementenblok.

In de Dreven, Gaarden en Zichten staan veel woningen van vlak na de oorlog. De gemeente, woningcorporatie Staedion en projectontwikkelaar Heijmans willen samen eraan werken om deze 3 buurten te verbeteren en zo geschikt te maken voor de toekomst. Ze maakten hiervoor een plan. Bewoners kunnen meedenken over de uitwerking. Om samen te bouwen aan een betere buurt.

Plannen voor de 3 buurten

 1. Verbeteren woningen

  In de 3 buurten staan veel woningen die verouderd zijn. Deze woningen willen de gemeente, Staedion en Heijmans daarom vernieuwen of slopen. Voor alle gesloopte sociale woningen komen nieuwe sociale woningen terug.

 2. Extra en meer verschillende soorten woningen

  In de Dreven, Gaarde en Zichten komen 3.500 extra woningen. Zowel nieuwe sociale huurwoningen, als midden huur- en koopwoningen.

 3. Meer voorzieningen

  Als er meer mensen in de wijken komen wonen zijn er ook meer voorzieningen nodig. Er komen nieuwe voorzieningen zoals ontmoetingsplekken, scholen, horeca, gezondheidsvoorzieningen, culturele instellingen, ruimten voor bedrijven en sportmogelijkheden.

 4. Beter groen

  Het groen wordt verbeterd. Door ongebruikte grasvelden bijvoorbeeld te veranderen in parkjes, moestuinen of speeltuinen. De 3 buurten blijven groen, ook als er extra woningen komen. Door de nieuwbouw hoger te maken, komen er meer woningen bij, maar blijft er genoeg ruimte voor groen.

 5. Mobiliteit

  De gemeente wil het verkeer veiliger maken voor wandelaars en fietsers. Er komen nieuwe en betere verbindingen tussen de buurten voor voetgangers en fietsers. Veel mensen hebben een auto. De gemeente kijkt naar oplossingen voor het parkeren. En naar andere vormen van vervoer, zoals het delen van auto’s en fietsen.

Uitwerking en uitvoering van de plannen

Het vernieuwen van Dreven, Gaarden en Zichten gebeurt in stappen. De vernieuwing duurt ongeveer 15 tot 20 jaar. De gemeente, Staedion en Heijmans werken de plannen voor Dreven, Gaarden en Zichten stap voor stap uit. Zij horen graag wat mensen van de plannen vinden en welke ideeën zij hebben. Daarom organiseren zij regelmatig bijeenkomsten, workshops, tentoonstellingen en digitale gesprekken in de 3 buurten. Bewoners, ondernemers en de directe omgeving krijgen hiervoor een uitnodiging in de brievenbus.

Verhuizen en terugkeergarantie

Als uw huis wordt opgeknapt of gesloopt, neemt Staedion minimaal 1 jaar voordat u moet verhuizen contact met u op. Als u moet verhuizen dan helpt Staedion u aan een nieuwe woning. Wilt u daarna terugkomen naar de wijk, dan kan dat als er passende woonruimte is. Kijk voor meer informatie op de website van Staedion.

Blijf op de hoogte over de bouwontwikkelingen met de BouwApp

Op de BouwApp bekijkt u de laatste bouwontwikkelingen. Ook kunt u hier vragen stellen over de bouw. Of bouwoverlast delen.

Bekijk de BouwApp

Planning gebied Dreven, Gaarden, Zichten

 1. Stap voltooidOnderzoeken 2019 – Ambitiedocument

  Ambitiedocument

  De gemeente en Staedion deden onderzoek in Dreven, Gaarden en Zichten om de buurt te verbeteren en geschikt te maken voor de toekomst. Hiervoor is het Ambitiedocument de Dreven, Gaarden en Zichten (RIS305714) opgesteld.

 2. Stap voltooidPlan maken 2021 – Nota van Uitgangspunten

  Nota van Uitgangspunten

  Na vaststelling van het Ambitiedocument zijn de plannen voor Dreven, Gaarden en Zichten verder uitgewerkt in de Nota van Uitgangspunten. Dit zijn plannen die beschrijven hoe:

  • de buurten vernieuwd worden
  • er meer woningen bij kunnen komen én de wijk toch groen kan blijven
  • de bewoners in de buurten gezonder en sterker kunnen worden
  • er meer ruimte voor kleine bedrijven en ontmoetingsplekken komt

  Het college van burgemeester en wethouders keurde heeft de Nota’s van Uitgangspunten goed. Bekijk deze plannen in de Nota’s van Uitgangspunten Dreven-Gaarden-Zichten (RIS308511).

  Informatiebijeenkomsten

  De gemeente organiseerde online informatiebijeenkomsten per wijk. Tijdens de bijeenkomst vertelde de gemeente meer over de plannen en de Nota’s van Uitgangspunten. Aanwezigen konden ook vragen stellen.

 3. Stap voltooidBesluiten Februari 2022 – Gemeenteraad stemt in met projectdocument

  Gemeenteraad stemt in met projectdocument

  Op 10 februari 2022 stemde de gemeenteraad in met het projectdocument voor de Dreven, Gaarden en Zichten. In het Projectdocument staat hoe de plannen voor de Dreven, Gaarden en Zichten de komende 15 tot 20 jaar worden uitgewerkt. Er staat onder andere in:

  • waar het ontwerp van de bouwblokken en de openbare ruimte aan moet voldoen
  • hoe er omgaan wordt met parkeren en duurzaamheid
  • wat de kosten voor het project zijn

  Bewoners en ondernemers uit de 3 buurten hebben in verschillende workshops mee kunnen denken. Ze gaven hun mening en deelden hun ideeën over de openbare ruimte, de opzet van de buurt, vervoer en wat ze graag willen doen in de buurt.

  Lees het hele Projectdocument (RIS311093).

Wat is er al besloten?

 1. Ambitiedocument goedgekeurd door college
 2. Nota van Uitgangspunten

  Het college van burgemeester en wethouders keurde de Nota’s van Uitgangspunten goed. Dit zijn plannen die beschrijven hoe:

  • de buurten vernieuwd worden
  • er meer woningen bij kunnen komen én de wijk toch groen kan blijven
  • de bewoners in de buurten gezonder en sterker kunnen worden
  • er meer ruimte voor kleine bedrijven en ontmoetingsplekken komt

  Voor iedere buurt zijn plannen gemaakt. Bekijk deze plannen in de Nota’s van Uitgangspunten Dreven-Gaarden-Zichten (RIS308511).

 3. Gemeenteraad stemt in met projectdocument

  Op 10 februari 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het projectdocument voor de Dreven, Gaarden en Zichten. In het Projectdocument staat hoe de plannen voor de Dreven, Gaarden en Zichten de komende 15 tot 20 jaar worden uitgewerkt. Er staat onder andere in:

  • waar het ontwerp van de bouwblokken en de openbare ruimte aan moet voldoen
  • hoe er omgaan wordt met parkeren en duurzaamheid
  • wat de kosten voor het project zijn

  Lees het hele Projectdocument (RIS311093).

  Bekijk het Voorstel van het college inzake voordracht tot intrekking besluit aanwijzing van De Dreven tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht (311095)

 4. Gemeenteraad stemt in met bestemmingsplan Steenzicht

  Op 10 november 2022 stemde de gemeenteraad in met het aangepaste bestemmingsplan voor Steenzicht. De voorbereiding voor de bouw van de nieuwbouw kan nu doorgaan. Volgens de laatste planning start de sloop van de oude woningen begin 2023. Daarna maken de gemeente en de aannemer de grond klaar voor de bouw. De nieuwbouw kan dan starten in september 2023. De planning is dat de nieuwe woningen eind 2025/begin 2026 klaar zijn.

  Bekijk het Voorstel van het college inzake Vaststelling bestemmingsplan Steenzicht en Ruimzicht Gemeente Den Haag (RIS313261).

Geplande evenementen

Wat komt eraan?

 1. 1x per kwartaal – Doe mee aan de werkgroep Bouwlogistiek

  1 keer per kwartaal komt de werkgroep Bouwlogistiek bij elkaar. U kunt dan met de gemeente, Staedion en Heijmans in gesprek over onderwerpen als:

  • bereikbaarheid
  • veiligheid
  • bouwoverlast

  Maar ook over hoe de gemeente, Staedion en Heijmans u het beste op de hoogte kunnen houden over de ontwikkelingen.

  Wilt u meedoen aan de werkgroep? Stuur dan een e-mail naar vragen@eenbeterebuurt.nl.

  De bijeenkomst is bij Het Zicht 58.

Wat is er al gedaan?

Bekijk welke evenementen zijn geweest. En lees de verslagen van de bijeenkomsten.

 1. 3 juni 2024 – Informatiemarkt De Gaarden

  Maandag 3 juni 2024 organiseerden de gemeente, Staedion en Heijmans een informatiemarkt voor bewoners van De Gaarden.

  Voor wie

  Bewoners De Gaarden

  Wanneer

  Maandag 3 juni 2024 van 18.30 tot 20.30 uur

  Waar

  Leger des Heils, Ambachtsgaarde 198

  Meer informatie

  Lees meer over de gebiedsontwikkeling Dreven, Gaarden, Zichten op de pagina: Dreven, Gaarden en Zichten: bouwen aan een betere buurt – Projecten – Den Haag

 2. 25 en 26 januari 2024 – Inloopmoment bij de camper voor bewoners de Dreven

  25 en 26 januari organiseerden de gemeente, Staedion en Heijmans een inloopmoment voor bewoners van De Dreven.

  Voor wie

  Bewoners de Dreven

  Wanneer

  Donderdag 25 januari 2024 tussen 14.00 en 20.00 uur en vrijdag 26 januari 2024 tussen 11.00 en 16.00 uur

  Waar

  Bij het Pagepark op de Pachtersdreef

  Tijdens verschillende bewonersbijeenkomsten in de Dreven gaven meerdere bewoners aan graag in de Dreven te willen blijven wonen. Het liefst met elkaar. Daarom willen de gemeente, Staedion en Heijmans graag met deze bewoners in gesprek. Bijvoorbeeld over:

  • Wat zijn uw ideeën over hoe u in de toekomst met elkaar wilt ‘samenwonen’?
  • Wilt u bijvoorbeeld dat er een gezamenlijke ontmoetingsruimte komt in de woongebouwen of moet dit in de wijk?
  • Wilt u een woongebouw waar zowel jongeren, gezinnen als ouderen kunnen wonen? En met welke voorzieningen?
  • Zijn er jongeren die met elkaar willen wonen? Of misschien wel ouderen?
  • Heeft u andere wensen of ideeën?
 3. 10 januari 2024 – inloopbijeenkomst bestemmingsplan en schetsontwerp de Dreven

  Woensdag 10 januari 2024 organiseerde de gemeente een inloopbijeenkomst over de Dreven. De gemeente vertelde over het gewijzigde bestemmingsplan. En presenteerde het schetsontwerp voor de buitenruimte. De bijeenkomst was bij het Leger des Heils.

  Voor wie

  Bewoners de Dreven

  Wanneer

  Woensdagavond 10 januari 2024 van 18.30 tot 20.00 uur

  Waar

  Leger des Heils, Ambachtsgaarde 198

  Nieuw bestemmingsplan

  De gemeente, Staedion en Heijmans werken aan de voorbereiding voor de projecten van Dreven 1. Hierin vallen Dreven 1A, Dreven 1B, Dreven 1C en Dreven 1D. Om de bouw van deze nieuwbouw mogelijk te maken heeft de gemeente het bestemmingsplan voor deze gebieden gewijzigd. Bekijk het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl en vul bij plannaam of -nummer Dreven 1 in.

  Dreven 1A tot en met 1D
 4. 9 januari 2024 – inloopbijeenkomst bestemmingsplan de Zichten

  Dinsdag 9 januari 2024 organiseerde de gemeente een inloopbijeenkomst over de Zichten. Zij vertelde over het gewijzigde bestemmingsplan. De bijeenkomst was bij Het Zicht 42.

  Voor wie

  Bewoners de Zichten

  Wanneer

  Dinsdagavond 9 januari 2024 van 18.30 tot 20.00 uur

  Waar

  Het Zicht 42

  Nieuw bestemmingsplan

  De gemeente, Staedion en Heijmans werken aan de voorbereiding voor de projecten Zichten 2, 3 en 7. Om de bouw van deze nieuwbouwplannen mogelijk te maken heeft de gemeente het bestemmingsplan voor deze gebieden gewijzigd. Bekijk het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl en vul bij plannaam of -nummer Zichten 2, 3 en 7 in.

  Zichten 2, 3 en 7.
 5. 28 november 2023 – inloopbijeenkomst plannen voor de Zichten

  Dinsdagavond 28 november 2023 organiseerden de gemeente, Staedion en Heijmans een inloopbijeenkomst over de plannen voor de Zichten. De bijeenkomst was bij Xarage.

  Zij lieten de projecten in de Zichten met een nieuw bestemmingsplan zien. Ook presenteerden zij het schetsontwerp voor het inrichten van de buitenruimte. En vertelden over de plannen voor het sportpark.

  Voor wie

  Bewoners de Zichten

  Wanneer

  Dinsdagavond 28 november 2023 van 19.00 tot 21.00 uur

  Waar

  Xarage, Ruimzicht 9

  Nieuw bestemmingsplan

  Het nieuwe bestemmingsplan gaat over de projecten Zichten 2, 3 en 7. Zichten 2 en 3 liggen naast de sportvelden. In totaal komen er meer dan 500 woningen. Het wordt een mix van sociale huurwoningen, middenhuur en koopwoningen. Voor 1 en 2 personen, kleine en grote gezinnen.

  In Zichten 7 komen in de toekomst ook weer winkels en bedrijven op de begane grond. Dat is nu ook. Daarboven komt een parkeergarage voor bewoners en bezoekers van de nieuwbouwprojecten in de Zichten. Het duurt nog een paar jaar voordat Zichten 7 aan de beurt is. De gemeente wil ervoor zorgen dat parkeren in de wijk ook in de toekomst goed gaat. Daarom neemt zij Zichten 7 nu al mee in het bestemmingsplan. 

  Zichten 2, 3 en 7.
 6. 27 september 2023 – inloopbijeenkomst de Dreven

  Op dinsdag 27 september 2023 konden bewoners kennismaken met de architecten van het eerste nieuwbouwproject in de Gaarden. Dit project heet Gaarden 1. Aanwezigen konden tijdens deze bijeenkomst hun ideeën voor het nieuwbouwproject delen.

  Verslag van de bijeenkomst

  De gemeente, Staedion en Heijmans haalden veel informatie op. Aanwezigen gaven aan wat nu prettig en minder prettig is in de buurt. En wat ze belangrijk vinden bij het bouwen van de nieuwe buurt. Veel bewoners willen terugkeren. Ze zijn blij met hun buurt en met hun buren. Het liefst willen ze ook in de toekomst weer bij elkaar in de buurt wonen. Enkele bewoners vroegen aandacht voor de rommel op straat en dat niet iedereen zich altijd veilig voelt.

  Veel bewoners willen in de nieuwbouw graag een gezamenlijke ruimte en binnentuin. Om de buren te ontmoeten, een kopje koffie te drinken, zo af en toe samen te koken en eten of iets leuks voor kinderen te organiseren. Een deel van de mensen wil hier ook wel iets voor doen. Bijvoorbeeld het onderhouden van de gemeenschappelijke tuin of het organiseren van activiteiten. Wel onder voorbehoud dat er goede regels zijn en er nagedacht wordt over het beheer.

  Bewoners missen op dit moment speelplekken voor kleine kinderen, gezellige ontmoetingsplekken en plekken om samen te eten of bbq-en. Bewoners willen ook een steentje bijdragen aan de natuur. Door zelf veel groen op het balkon te plaatsen. En ze zien ook dat het belangrijk is om ruimte te maken voor nestplekken voor vogels, kasten voor vleermuizen (die eten insecten), en groene gevels.

  Een aantal bewoners vroeg of er in de toekomst voldoende betaalbare woningen komen. Ook waren er veel vragen over parkeren. Samen met verkeerskundigen van de gemeente organiseert de ontwikkelaar hier in 2024 een aparte bijeenkomst voor.

  De architect is met de informatie die hij heeft opgehaald aan het werk en maakt een ontwerp voor het nieuwbouwproject Gaarden 1. Dat heet een schetsontwerp.

 7. 3 juli 2023 – inloopbijeenkomst de Zichten

  Op maandagavond 3 juli 2023 gingen buurtbewoners, jong en oud, in het nieuwe Xarage aan Ruimzicht in gesprek met de architecten van de Zichten.

  In de Zichten startte de gemeente, in samenwerking met Staedion en Heijmans, met 2 nieuwe projecten: met Zichten 2 en 3. Deze nieuwe woongebouwen komen langs de sportvelden. De nieuwbouw van Zichten 2 komt op de plek van Ruimzicht 2-100 en Steenzicht 1-9. Zichten 3 komt op de plek van Ruimzicht 102-200.

  Verslag van de bijeenkomst

  Buurtbewoners vertelden over wat ze op dit moment prettig en minder prettig vinden in de wijk. En wat ze in de toekomst belangrijk vinden. Ze deelden hun mening over hoe ze hun buren willen ontmoeten. En wat ze willen met groen in en om het gebouw.

  In het eerder opgestelde beeldkwaliteitsplan van de gemeente staat waar de nieuwe ontwerpen aan moeten voldoen. Bijvoorbeeld de kleur van de bakstenen, het materiaal dat gebruikt wordt en de vorm van het gebouw.

  De verwachting is dat de eerste schetsontwerpen van de nieuwbouw begin 2024 aan de buurt gepresenteerd kunnen worden. We hopen u dan ook (weer) te zien.

 8. 27 juni 2023 – inloopbijeenkomst de Dreven

  Op dinsdag 27 juni 2023 presenteerden gemeente, Staedion en Heijmans de schetsontwerpen van de 1e nieuwbouwprojecten in de Dreven. Het gaat om projecten Dreven 1B & 1C, gelegen aan de Dorpersdreef, Gravendreef, Baljuwdreef en Schependreef. Architecten vertelden over het ontwerp en welke ideeën en wensen van bewoners hierin zijn meegenomen. De gemeente liet ook de eerste plannen voor de openbare ruimte zien. Ecologen gingen met bewoners in gesprek over natuur in de wijk en bewoners konden al hun vragen stellen. Buurtbewoners konden ook tijdens de inloopbijeenkomst vertellen wat ze van de schetsontwerpen vonden.

  Verslag van de bijeenkomst

  Tijdens de bijeenkomst maakten buurtbewoners kennis met de architecten. Buurtbewoners vertelden wat ze belangrijk vinden. Bij het maken van het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen zoals:

  • energiezuinige, geïsoleerde en geluidsdichte woning
  • woonkamer aan de straatkant
  • wasmachine in de berging
  • voldoende plekken in de fietsenberging
  • trappenhuis binnen in het gebouw
  • woningen die geschikt zijn voor senioren

  Planning

  De reacties van de bewoners nemen de architecten mee in de uitwerking van de ontwerpen. De gemeente, Staedion en Heijmans verwachten eind 2023 de aangepaste ontwerpen aan u te laten zien. Dat is het voorlopig ontwerp.

 9. 23 februari 2023 – inloopbijeenkomst de Dreven

  Ook in de Dreven start de gemeente in samenwerking met Staedion en Heijmans met 2 projecten aan de Dorpersdreef, de Gravendreef, de Baljuwdreef en de Schependreef. De architecten van de twee nieuwe woonblokken maken heel graag kennis met u en uw ideeën. Want u kent uw buurt het allerbeste. Op de bijeenkomst van 23 februari 2023 kon u uw wensen delen met de architecten.

  Verslag van de bijeenkomst

  Donderdagavond 23 februari maakten buurtbewoners kennis met de architecten voor de eerste nieuwbouwprojecten in de Dreven. De avond was druk bezocht. Voordat de architecten aan de slag gaan met het ontwerp, gingen zij met bewoners in gesprek. De ideeën en meningen van u als bewoner zijn erg belangrijk voor het ontwerpen van de gebouwen. Want u kent uw buurt het allerbeste. Aanwezigen vertelden over de wensen voor het nieuwe groen in de buurt en om elkaar te ontmoeten. Ook werden zorgen over ongedierte en over veiligheid gedeeld. De architecten zijn er inmiddels mee aan de slag. Het eerste ontwerp is gemaakt. Dat heet een schetsontwerp. Op dit moment onderzoekt de gemeente en ontwikkelaar of het gemaakte ontwerp (financieel) haalbaar is. Als dat zo is presenteren zij het schetsontwerp aan de buurt. Dan kunt u laten weten wat u ervan vindt.

  Naar verwachting is het schetsontwerp voor de zomer van 2023 klaar.

Heeft u zorgen, vragen over de bouw, bereikbaarheid, parkeren of andere vragen over de gebiedsontwikkeling? Neem dan contact op met de omgevingsmanager Ikram el Ayadi op telefoonnummer 06 – 82 40 29 06. Of stuur een mail naar vragen@eenbeterebuurt.nl.

In geval van nood

Ziet u een onveilige situatie op of rond de bouwplaats? Bij noodsituaties kunt u contact opnemen via het alarmnummer van Heijmans: 073 – 543 66 66. 

Inloopspreekuren

In de wijkkantoren zijn inloopspreekuren waar u meer over de plannen kunt horen, vragen kunt stellen en uw mening kunt geven.

Staedion Wijkkantoor Dreef 60

Elke dinsdag van 14.30 tot 15.30 uur.

Staedion Wijkkantoor Erasmusweg 1657

Elke woensdag van 14.30 tot 15.30 uur

Staedion Wijkkantoor Het Zicht 42

Elke donderdag van 14.30 tot 15.30 uur.