Samenwerken in de Binckhorst: denk en praat mee

Hijskranen bij het Pegasusgebouw met daarachter de kranen van Frank Is Een Binck.
Wilde planten en bloemen op het braakliggende terrein naast de Supernovaweg in de Binckhorst.
De Titaan aan het water in aanbouw met 2 hijskranen.
Bouwplaats van Nova met hijskranen.
One Milky Way in aanbouw.
2 hijskranen aan het water van de Binckhaven.

De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners, ondernemers en mensen uit de buurt kunnen meedenken en meepraten (participatie) over plannen voor de Binckhorst. Meedenken en meepraten zorgt namelijk voor betere plannen en meer betrokkenheid.

Luchtfoto van de Binckhorst

Zelf aan de slag in de Binckhorst

Speciaal voor de Binckhorst is een participatieleidraad gemaakt. De participatieleidraad is een hulpmiddel voor iedereen die een plan, groot of klein, voor in de Binckhorst heeft, en daarover met mensen uit de wijk in gesprek wil.

In de participatieleidraad staan de verschillende rollen die er bestaan binnen het participeren in de Binckhorst. Ook staan er adviezen in over meedenken en meepraten in het gebied. In het laatste deel van de leidraad leest u over de verschillende gereedschappen (on- en offline tools) die u daarbij kunt gebruiken.

Heeft u een plan voor in de Binckhorst en wilt u een participatietraject starten? Lees dan eerst goed de Participatieleidraad Binckhorst (PDF 2,1 MB) door.

Netwerken en belangenorganisaties in de Binckhorst

In de Binckhorst zijn verschillende netwerken actief. Bewoners, mensen uit de buurt en ondernemers gaan daar met elkaar in gesprek of kunnen samenwerken. De gemeente werkt ook veel met deze partijen samen. Voorbeelden van samenwerkende partijen zijn I’m Binck, Bedrijvenvereniging BLF en We Think Binck.

Bincks Beraad

De Binckhorst heeft nog geen bewonersorganisatie. De gemeente wil toch graag in gesprek met bewoners en horen waar zij zorgen en of ideeën hebben voor de Binckhorst. Daarom is er het Bincks Beraad. Hierin zitten mensen die verspreid wonen over de Binckhorst, maar ook buren zijn van de Binckhorst en wonen in Leidschendam Voorburg of in een andere wijk van Laak. Wilt u ook deelnemen of wilt u het verslag ontvangen? Dan kan. Stuur een email naar binckhorst@denhaag.nl.

I’m Binck

I’m Binck is een netwerk van ondernemers, bewoners en andere betrokkenen. Zij organiseren Ronde Tafels, netwerkbijeenkomsten en andere activiteiten in het gebied, zoals fietstours. U kunt zich hierbij aansluiten.

Bedrijvenvereniging BLF

De Bedrijvenvereniging BLF is de vereniging voor bedrijven in de Binckhorst, Laakhaven en aan de Fruitweg. De Bedrijvenvereniging BLF komt op voor de belangen van hun leden. Bijvoorbeeld over aanleg van wegen, bouwprojecten, omgevingsplannen en andere ontwikkelingen die belangrijk zijn voor bedrijven. U kunt zich hierbij aansluiten.

We Think Binck

We Think Binck is een netwerk voor alle marktpartijen die een bouwplan voor de Binckhorst hebben of die grond willen kopen in het gebied. Bijvoorbeeld projectontwikkelaars en beleggers.

Vragen

Heeft u vragen over participatie in de Binckhorst? Neem dan contact op met de projectorganisatie van de Binckhorst. Stuur een e-mail naar binckhorst@denhaag.nl.