Groen in de Binckhorst

Genoeg groen en een goed ingerichte buitenruimte zijn belangrijk voor de stad.

Wilde planten en bloemen op het braakliggende terrein naast de Supernovaweg in de Binckhorst.
Maanplein
Vader met 2 kinderen op bankje buiten bij het vuur. Op de achtergrond groen met veldbloemen.
Luchtfoto van Binck Eiland.
Wilde planten en bloemen op het braakliggende terrein naast de Supernovaweg in de Binckhorst.
Maanplein
Vader met 2 kinderen op bankje buiten bij het vuur. Op de achtergrond groen met veldbloemen.
Luchtfoto van Binck Eiland.

De komende jaren komen er veel nieuwe woningen in de Binckhorst. Deze extra woningen komen bijvoorbeeld in de plaats van lege kantoren of oude, slechte woningen. Ook komt op sommige plekken hoogbouw. De gemeente wil ervoor zorgen dat het groen in de stad blijft.

Voldoende groen en een goed ingerichte buitenruimte zijn belangrijk voor de stad. Deze zorgen voor koelte op warme dagen en het opvangen van zware regen. Ook is een gezonde en veilige buitenruimte belangrijk voor de leefomgeving. Het geeft mensen een plek om elkaar te ontmoeten of bijvoorbeeld te sporten.

Regels en beleid

De gemeente heeft verschillende regels en beleid. Zodat de buitenruimte goed, veilig en voldoende aanwezig is in de stad. Deze zijn te vinden in:

Voor de Binckhorst staat in het Omgevingsplan Binckhorst, Plan Openbare ruimte en buitenruimte Binckhorst en in het Handboek openbare ruimte Binckhorst nog extra beleid.

Ook wees de gemeente de Binckhorst aan als proeftuin voor duurzaamheid en vergroening. Nieuwe ideeën die wateroverlast, droogte en hitte voorkomen krijgen hier van de gemeente de ruimte.

Verbeteren groen en ecologie Broekslootzone 

De gemeente Den Haag wil de groene zone langs de rand van Binckeiland ecologisch versterken. Deze zone heet Broekslootzone en is onderdeel van de ecologische verbindingszone Laak. De wil de gemeente combineren met groot onderhoud en het behoudt van de activiteiten van de verenigingen.

In samenwerking met watersportvereniging SVGT en waterscouting RMWG is een ontwerp gemaakt dat aansluit bij de uitgangspunten van de ecologische verbindingszone en genoeg ruimte biedt voor de activiteiten van de verenigingen. In 2021 is het ontwerp gepresenteerd aan de omgeving.  

Om ruimte te maken voor bestaande waardevolle bomen en om nieuwe bomen te kunnen planten, moeten er eerst ook een aantal bomen gekapt worden. De kapvergunning hiervoor is afgegeven op 11 november 2022 (Gemeenteblad 2022, 507068). Het kappen van de bomen en het aanplanten van nieuw groen is gepland tussen februari en eind april 2023. Een deel van de werkzaamheden worden op een later moment opgepakt, dit gaat met name om de werkzaamheden langs het water.